โฆษณา

จำนวนผู้เข้าชม

วิเคราะห์ เจาะลึก มุมมองการเมือง พบกับนายหัวไทรนักข่าวหัวเห็ด จาก ปลายด้ามขวานชายแดนใต้

วันศุกร์ที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2562

(ชมคลิป) ขอเชิญร่วมบุญสมทบทอดผ้าป่าสามัคคี หล่อพระประธานอุโบสถ หลวงพ่อโต (ซำปอกง)หน้าตัก 12.50 เมตร

 

 (ชมคลิป) ขอเชิญร่วมบุญสมทบทอดผ้าป่าสามัคคี หล่อพระประธานอุโบสถ หลวงพ่อโต (ซำปอกง)หน้าตัก 12.50 เมตร


       ประพันธ์  ฤทธิวงศ์  /บก.เวปปลายด้ามขวาน@ชายแดนใต้       ขอเชิญร่วมบุญสมทบทอดผ้าป่าสามัคคี หล่อพระประธานอุโบสถ หลวงพ่อโต (ซำปอกง)หน้าตัก 12.50 เมตร
       ณ วัดราษฏร์สโมสร  ตำบลรือเสาะ อำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส

         วันเสาร์ที่  6 กรกฏาคม 2562 ตรงกับขึ้น 5 ค่ำ  เดือน  8 ปีกุน

          โดยมี  ประธานร่วมทอดผ้าป่าสามัคคี

           พลเรือตรี  สมเกียรติ  ผลประยูร  เลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้
            พลเอกมณี  จันทร์ทิพย์  ผู้แทนพิเศษของรัฐบาล/ ที่ปรึกษาผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 
          พลตำรวจโท รณศิลป์  ภู่สาระ  ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 9
             นายไกรศร  วิศิษฎ์วงศ์  ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี
             นายอนุชิต  ตระกูลมุทุตา  ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา
              นายธรรมรงค์  คงวัดใหม่ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส
              นายวรเชษฐ  พรมโอภาษ  รองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา
              ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จงรัก  พลาศัย นายกสภามหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์
              ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รสสุคนธ์  แสงมณี  อธิการบดีมหาวิทยาลัยนราธิวาสราฃนครินทร์


  อนุโมทนาบุญสมทบทุนหล่อพระประธานอุโบสถ หลวงพ่อโต  ซำปอกง  ได้ที่บัญชี


       ชื่อบัญชี  พระครูวรปัญญาประยุต  ศรีนราธิวัฒน์  บัญชีธนาคารกสิกรไทย  สาขารือเสาะ 
เลขบัญชี ๓๐๖-๒-๓๘๘๓๔-๙0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น