โฆษณา

จำนวนผู้เข้าชม

วิเคราะห์ เจาะลึก มุมมองการเมือง พบกับนายหัวไทรนักข่าวหัวเห็ด จาก ปลายด้ามขวานชายแดนใต้

วันพฤหัสบดีที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2562

โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม เชิญ ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล สมาชิกวุฒิสภา เป็นประธานกล่าวให้โอวาทในพิธีประดับเข็ม ภ.ป.ร. โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม)


โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม เชิญ ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล สมาชิกวุฒิสภา เป็นประธานกล่าวให้โอวาทในพิธีประดับเข็ม ภ.ป.ร. โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม) 


เมื่อบ่ายวันนี้ (20 มิ.ย  62) เวลา 14.00 น. ร.ร.พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม


"ลูกหลานเยาวชนพึงปฏิบัติตนให้ดี เคารพรักคุณพ่อคุณแม่ ครูอาจารย์ มีความจงรักภักดีต่อพระมหากษัตริย์ องค์พระผู้ทรงเป็นดวงใจไทยทั้งชาติ ร่วมกันรักษาระเบียบวินัยอันดีงามของโรงเรียน มีความภาคภูมิใจที่ได้เป็นศิษย์ของโรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม อันทรงเกียรติและมีความเป็นมาอันยาวนาน อันถือเป็น 'โรงเรียนแห่งพระมหากรุณาธิคุณ' ความมุ่งมั่นตั้งใจศึกษา มีความเพียร มีความซื่อตรง และเป็นสุภาพชน ปฏิบัติตนให้ได้ตามพระราชดำรัสคำสอน 'เราทำความดี ด้วยหัวใจ' จะทำให้ลูกหลานเป็นทรัพยากรบุคคลอันทรงคุณค่าของสังคมและของชาติ เป็นลูกหลานเยาวชนใต้ร่มพระบารมี ที่เป็นแบบอย่างและกำลังใจแก่กันพี่น้องไทย"
/ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล
อ.พุทธมณฑล 20 มิ.ย. 62


โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม เชิญ ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล สมาชิกวุฒิสภา เป็นประธานกล่าวให้โอวาทในพิธีประดับเข็ม ภ.ป.ร. โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม) สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2562 ณ หอประชุมพระอุบาลีคุณูปมาจารย์ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม) อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม
#พิพิธภัณฑ์วังวรดิศและหอสมุดสมเด็จฯกรมพระยาดำรงราชานุภาพ#
#สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครปฐม#
#กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน#

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น