โฆษณา

จำนวนผู้เข้าชม

วิเคราะห์ เจาะลึก มุมมองการเมือง พบกับนายหัวไทรนักข่าวหัวเห็ด จาก ปลายด้ามขวานชายแดนใต้

วันจันทร์ที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2562

(ชมคลิป) จังหวัดพัทลุงส่งมอบบ้านกาชาดที่ตำบลมะกอกเหนือ อำเภอควนขนุน เพื่อเทิดพระเกียรติ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเจริญพระชนมายุ 64 พรรษา(ชมคลิป) จังหวัดพัทลุงส่งมอบบ้านกาชาดที่ตำบลมะกอกเหนือ อำเภอควนขนุน เพื่อเทิดพระเกียรติ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเจริญพระชนมายุ 64 พรรษาวันที่ 14 พฤษภาคม 2562 ที่บ้านเลขที่ 234 หมู่ 6 ตำบลมะกอกเหนือ อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง  นายกู้เกียรติ วงศ์กระพันธุ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง เป็นประธานส่งมอบบ้านกาชาด ให้กับนางจรวย  หนูปาน  โดยมีนางมะลิ  วงศ์กระพันธุ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดพัทลุง, นางสาวศรอนงค์ สงสมพันธ์  นายอำเภอควนขนุน, หัวหน้าส่วนราชการ, ข้าราชการ, ผู้นำท้องถิ่นและเพื่อนบ้านร่วมในพิธี

ทั้งนี้ เพื่อเทิดพระเกียรติ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเจริญพระชนมายุ 64 พรรษา และเพื่อเป็นการช่วยเหลือผู้ที่ไม่มีที่อยู่อาศัย ผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส

 เช่น ผู้พิการ ผู้สูงอายุ ผู้มีฐานะยากจน ให้มีบ้านพักอาศัยที่มั่นคงและถูกสุขลักษณะ  ซึ่งนางจรวย  หนูปาน อายุ 76 ปี เป็นผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาสทางสังคม ที่อาศัยอยู่ในบ้านไม้เก่าๆ อีกทั้งยังชำรุดทรุดโทรม

สำหรับการก่อสร้างบ้านหลังดังกล่าวในครั้งนี้ เหล่ากาชาดจังหวัดพัทลุง ได้ให้ความช่วยเหลือเป็นเงินค่าก่อสร้างบ้าน จำนวน 100,000 บาท และทาง องค์การบริหารส่วนจังหวัดพัทลุง ได้ให้กาสนับสนุนเงินสดสมทบอีก 20,000  บาท  นอกจากนั้นยังได้รับการสนับสนุนเงินและวัสดุอุปกรณ์  ตลอดจนแรงงานของเพื่อนบ้าน

ภายใต้การนำของนายยงยุทธ  ไชยหล่อ  ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่  6  ตำบลมะกอกเหนือ  อำเภอควนขนุน ทำให้การดำเนินงานก่อสร้างบ้านกาชาดในครั้งนี้สำเร็จรุล่วงไปด้วยดี
………………………….

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น