โฆษณา

จำนวนผู้เข้าชม

วิเคราะห์ เจาะลึก มุมมองการเมือง พบกับนายหัวไทรนักข่าวหัวเห็ด จาก ปลายด้ามขวานชายแดนใต้

วันพฤหัสบดีที่ 4 เมษายน พ.ศ. 2562

งานเมาลิดกลางแห่งประเทศไทย ประจำ ปีฮิจเราะศักราช 1440


งานเมาลิดกลางแห่งประเทศไทย ประจำ ปีฮิจเราะศักราช 1440


ระหว่างวันที่ 3-5 เมษายน 2562 ณ ศูนย์บริหารกิจการศาสนาอิสลามแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติ คลองเก้า กรุงเทพฯ
 ศิริพร จงศิริ ผู้อำนวยการใหญ่ผลิตรายการคืนคุณให้แผ่นดิน สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก


คุณซินมินต์ ยัน ประธานกรรมการบริหาร บริษัทลาเท็กซ์เซ็นเตอร์จำกัด

ดร.พิมพ์ชญา ศูนย์จันทร์ ประธานกรรมการบริหาร โรงเรียนอรรถญาสาธิต
ผู้ให้การสนับสนุนการจัดงานเมาลิดกลางแห่งประเทศไทย ประจำปี
ฮิจเราะศักราช 1440 เข้าเฝ้ารับพระราชทานพร้อมโล่เกียรติคุณและร่วมเปิดงานเมาลิดกลางแห่งประเทศไทยประจำปีฮิจเราะศักราช 1440ณ ศูนย์บริหารกิจการศาสนาอิสลามแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติ ถนนคลองเก้า แขวงคลองสิบ เขตหนองจอก กรุงเทพฯ


พร้อมบันทึกเทปรายการคืนคุณให้แผ่นดิน สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก

Cr..รายการคืนคุณให้แผ่นดิน ททบ.5

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น