โฆษณา

จำนวนผู้เข้าชม

วิเคราะห์ เจาะลึก มุมมองการเมือง พบกับนายหัวไทรนักข่าวหัวเห็ด จาก ปลายด้ามขวานชายแดนใต้

วันจันทร์ที่ 11 มีนาคม พ.ศ. 2562

นราธิวาส มนร. จับมือบริษัท อีซูซุหาดใหญ่ จำกัด จัดกิจกรรมบริการวิชาการ ฝึกอบรมการใช้เครื่องมือเกี่ยวกับการใช้เครื่องมือ สู่การเป็นมืออาชีพ

นราธิวาส  มนร. จับมือบริษัท อีซูซุหาดใหญ่ จำกัด จัดกิจกรรมบริการวิชาการ ฝึกอบรมการใช้เครื่องมือเกี่ยวกับการใช้เครื่องมือ สู่การเป็นมืออาชีพ

  (11 มี.ค. 62) ที่คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ตำบลโคกเคียน อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส   นายเอกรัฐ หลีเส็น  ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมด้านยานยนต์ให้สถานประกอบการ โดยมี ผศ.ดร.จงรัก พลาศัย นายกสภามหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ กล่า

 อาจารย์ ดร.ยรรยง สุรัตน์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ กล่าวรายงานความเป็นมาของโครงการ และคุณสุนันท์ เสาวภาพ ผู้จัดการทั่วไป กลุ่มบริษัทอีซูซุหาดใหญ่ พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร คณาจารย์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ บุคลากร นักศึกษา และผู้เข้าร่วมโครงการ ให้การต้อนรับ  ซึ่งทางคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ร่วมกับ บริษัทกลุ่มอีซูซุหาดใหญ่ จำกัด  จัดโครงการฝึกอบรมด้านเครื่องยนต์ให้สถานประกอบการ ขึ้น ในระหว่างวันที่ 1112 มีนาคม 2562  เพื่อฝึกอบรมให้ความรู้ช่างใหม่ด้านเครื่องยนต์ สำหรับกลุ่มอีซูซุใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ 4 ศูนย์บริการ การดำเนินโครงการในครั้งนี้ได้จัดต่อเนื่องเป็นครั้งที่ 3 จากการดำเนินโครงการครั้งที่ผ่านมา สามารถขยายจำนวนช่างประกอบการในจังหวัดนราธิวาส ปัตตานี และยะลา ได้เป็นอย่างดี

 ซึ่งตรงกับความต้องการของตลาดแรงงาน การจัดโครงการในครั้งนี้มีสถานประกอบการบริษัท อีซูซุหาดใหญ่ จำกัดเข้าฝึกอบรม จำนวน 9 คน คณะผู้บริหารและครูฝึก จำนวน 6 คน ผู้เข้าร่วมโครงการจากส่วนราชการภายนอก จำนวน 15 คน ผู้บริหารมหาวิทยาลัย จำนวน 31 คน บุคลากรและนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ รวมทั้งสิ้นประมาณ 150 คน


ทั้งนี้การจัดโครงการบริการวิชาการฝึกอบรมด้านยานยนต์ให้สถานประกอบการ โดยผู้เข้าร่วมอบรมจะได้รับการรับรองผ่านการฝึกอบรมจากคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ทั้งนี้ การบริการวิชาการวิชาชีพในครั้งนี้ จะสร้างความเข้มแข็งทางด้านแรงงาน และเป็นอีกหนึ่งในการสร้างทักษะความเป็นช่างพื้นฐานชำนาญการต่อไป

หลังจากเสร็จสิ้นพิธีเปิด นายเอกรัฐ หลีเส็น ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส ได้ชมการทดสอบสมรรถนะเครื่องยนต์ พร้อมทั้งเยี่ยมชมศูนย์เรียนรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยียานยนต์ ที่มีความทันสมัยและสามารถเชื่อมโยงกับการเรียนรู้ด้านนวัตกรรมยานยนต์ได้เป็นอย่างดี


ด้าน นายเอกรัฐ หลีเส็น ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส กล่าวว่า คณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ได้ให้ความสำคัญการสร้างเครือข่าย มีการบูรณาการร่วมกันระหว่างสถาบันกับสถานประกอบการ และได้สร้างเครือข่าย ร่วมกันในการพัฒนาต่อยอดองค์ความรู้ สามารถนำไปประกอบอาชีพได้

ขอบคุณรพี มามะ  นราธิวาส  ข่าว     

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น