โฆษณา

จำนวนผู้เข้าชม

วิเคราะห์ เจาะลึก มุมมองการเมือง พบกับนายหัวไทรนักข่าวหัวเห็ด จาก ปลายด้ามขวานชายแดนใต้

วันพุธที่ 20 มีนาคม พ.ศ. 2562

ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส เปิดประตูระบายน้ำสูบน้ำจากคลองน้ำดำ แก้ปัญหาไฟไหม้ป่าและบรรเทาภัยแล้งเพื่อเป็นน้ำต้นทุนดับไฟไหม้ป่า และเพิ่มความชุ่มชื้นแก่พื้นที่พรุบาเจาะผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส เปิดประตูระบายน้ำสูบน้ำจากคลองน้ำดำ แก้ปัญหาไฟไหม้ป่าและบรรเทาภัยแล้งเพื่อเป็นน้ำต้นทุนดับไฟไหม้ป่า และเพิ่มความชุ่มชื้นแก่พื้นที่พรุบาเจาะ

  ที่สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าคลองยะกัง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ นายเอกรัฐ หลีเส็น ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส ลงพื้นที่เพื่อเปิดประตูระบายน้ำสูบน้ำจาก คลองน้ำดำแก้ปัญหาไฟไหม้ป่าและบรรเทาภัยแล้ง โดยผันเข้าสู่คลองระบายน้ำพรุบาเจาะสายที่ 2 และสายที่ 4 โครงการพรุบาเจาะ ไม้แก่น อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ณ สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าคลองยะกัง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ

 เพื่อเป็นแหล่งน้ำต้นทุนในการดับไฟป่าและยกระดับน้ำใต้ดิน เพิ่มความชุ่มชื้นให้แก่พื้นที่พรุบาเจาะ โดยมีนายยะห์ยา ปะนาฆอ นายอำเภอเมืองนราธิวาส  นายยาลา ใบกาเด็ม นายอำเภอยี่งอ นายเฉลิมชัย ตรีนรินทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 17 นายเดช เล็กวิชัย ผู้อำนวยการชลประทานนราธิวาส ร่วมให้ข้อมูลการดำเนินงาน

  ทั้งนี้ สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าคลองยะกังพร้อมอาคารประกอบ โครงการพรุบาเจาะ ไม้แก่น อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลละหาร อำเภอยี่งอ จังหวัดนราธิวาส ก่อสร้างเมื่อปี พ.ศ. 2555 มีอัตราค่าไฟฟ้าชั่วโมงละ 260 บาท ต่อชั่วโมงต่อเครื่อง สามารถสูบน้ำได้ 1.0 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที จำนวน 3 เครื่อง สถิติการสูบน้ำปี พ.ศ. 2559 ผันน้ำเข้าพรุบาเจาะสูงสุด เป็นเวลา 1,200 ชั่วโมง ปริมาณน้ำ 4,320 ล้านลิตร

 โดยมีการบริหารจัดการช่วงภัยแล้ง คือการเปิดเครื่องสูบน้ำสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าคลองยะกัง โครงการพรุบาเจาะ ไม้แก่น อันเนื่องมาจากพระราชดำริ เพื่อเพิ่มปริมาณน้ำต้นทุนให้กับพื้นที่โครงการพรุบาเจาะ ไม้แก่น โดยการสูบน้ำจากคลองยะกัง เพิ่มไปยังคลอง

   โดยมีความเชื่อมโยงกับโครงการอนุรักษ์พรุบาเจาะพื้นที่ป่าไม้ส่วนกลาง ร้อยละ 20 นิคมสหกรณ์บาเจาะ จังหวัดนราธิวาส เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตน์ราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสพระชนมายุ60 พรรษา ครอบคลุมพื้นที่ตำบลลุโบะบือซา ตำบลตะปอเยาะ ตำบลละหาร อำเภอยี่งอ จังหวัดนราธิวาส /ตำบลบาเระใต้ อำเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส /ตำบลโคกเคียน อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส


 มีความยาวคันเก็บกักน้ำ15,750 เมตรพื้นที่ประมาณ 5,500 ไร่ ซึ่งการเปิดประตูระบายในครั้งนี้จะช่วยให้สถานการณ์ไฟป่าในพื้นที่พรุบาเจาะดีขึ้น เนื่องจากมีแหล่งน้ำต้นทุนในการดับไฟป่า และยกระดับน้ำใต้ดินเพิ่มความชุ่มชื้นให้แก่พื้นที่พรุบาเจาะอีกทางหนึ่ง

ขอบคุณ ข่าว.แวดาโอ๊ะ หะไร จ.นราธิวาส

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น