โฆษณา

จำนวนผู้เข้าชม

วิเคราะห์ เจาะลึก มุมมองการเมือง พบกับนายหัวไทรนักข่าวหัวเห็ด จาก ปลายด้ามขวานชายแดนใต้

วันศุกร์ที่ 8 มีนาคม พ.ศ. 2562

(ชมคลิป)สตูล ชาวบ้าน ยื่นหนังสือกับผู้ว่าฯ จ.สตูล เพื่อคัดค้านสร้างเหมืองแร่หินอุตสาหกรรมเขาโต๊ะกรัง หวั่นชุมชนได้รับผลกระทบ และถูกทำลายจากการทำเหมืองแร่ดังกล่าว


(ชมคลิป)สตูล ชาวบ้าน ยื่นหนังสือกับผู้ว่าฯ จ.สตูล เพื่อคัดค้านสร้างเหมืองแร่หินอุตสาหกรรมเขาโต๊ะกรัง หวั่นชุมชนได้รับผลกระทบ และถูกทำลายจากการทำเหมืองแร่ดังกล่าว

          เมื่อวันที่ 7มีนาคม2562ผู้สื่อข่าวรายงานว่าที่ศาลากลาง จ.สตูล เครือข่ายเขา-เล จ.สตูล นายสมหมาย  พรมวิจิตร  อดีตกำนันต.ป่าแก่บ่อหิน อ.ทุ่งหว้า จ.สตูลประธานเครือข่ายเขาลูกเล็กลูกใหญ่ต.ป่าแก่บ่อหิน อ.ทุ่งหว้า  ร่วมกับชาวบ้าน 4 กลุ่ม ได้แก่กลุ่มเขาลูกเล็กลูกใหญ่ ต.ป่าแก่บ่อหิน อ.ทุ่งหว้า กลุ่มเขาบังใบ ต.ฉลุง อ.เมือง กลุ่มเขาโต๊ะกรัง ต.ควนโดนอ.ควนโดน


 กลุ่มคัดค้านท่าเรือน้ำลึกปากบารา อ.ละงู กว่า 100 คน เดินทางมายังศาลากลาง จ.สตูลเพื่อยื่นหนังสือให้ผวจ.สตูล ขอให้ยกเลิกการประกาศให้ เขาลูกเล็กลูกใหญ่ ต.ป่าแก่บ่อหิน อ.ทุ่งหว้า  จ.สตูล เขาบังใบ ต.ฉลุงอ.เมืองสตูล และเขาลูกช้าง(เขาโต๊ะกรัง) ต.ควนโดน อ.ควนโดน จ.สตูลเป็นแหล่งหินอุตสาหกรรม


นายศักดา วิทยาศิริกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล พร้อมรับฟังปัญหาและความต้องการของพี่น้องประชาชน และรับหนังสือจากนายสมหมาย พรหมวิจิตร ตัวแทนเครือข่ายฯ โดยนายศักดา วิทยาศิริกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล กล่าวรับปากว่าจะหาแนวทางช่วยเหลือปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนอย่างเต็มความสามารถ หากติดขัดในเรื่องระเบียบกฎหมายก็จะประชุมหารือกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเพื่อหาทางออกที่ดีสามารถคลี่คลายปัญหาโดยเร็วที่สุด


         นายสมหมาย  พรมวิจิตร  กล่าวว่า ตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่องกำหนดพื้นที่แหล่งหินอุตสาหกรรมได้ประกาศให้เขาลูกเล็กลูกใหญ่ ต.ป่าแก่บ่อหิน อ.ทุ่งหว้า และเขาโต๊ะกรังต.ควนโดน เป็นแหล่งหินอุตสาหกรรม ในส่วนของเขาบังใบ ต.ฉลุงอ.เมือง ที่ยังไม่ได้กำหนดเป็นเขตแหล่งแร่เพื่อการทำเหมือง


 แต่มีผู้ยื่นขอให้มีการประกาศให้เป็นแหล่งหินอุตสาหกรรมและขอประทานบัตรไว้แก่อุตสาหกรรมจ.สตูล   ทำให้ชาวบ้านที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ม.3 ม.7 ต.ป่าแก่บ่อหิน อ.ทุ่งหว้า  ชาวบ้านม.6,7,9 ต.ควนโดนอ.ควนโดน ม.7,10 ต.ทุ่งนุ้ยอ.ควนกาหลง และม.8 ต.ฉลุง อ.เมือง ซึ่งอาศัยอยู่บริเวณเขาดังกล่าว รวมทั้งชาวบ้านปากบาราอ.ละงู ซึ่งเป็นพื้นที่ที่ชาวบ้านเชื่อว่าหากมีการระเบิดหินจะนำไปทำท่าเรือน้ำลึกปากบารา 

โดยทั้ง 4 กลุ่มได้รวมตัวกันภายใต้ชื่อ เครือข่ายเขา-เลจ.สตูล เพื่อรวมกลุ่มกันเพื่อพิทักษ์ปกป้องชุมชน เพื่อมีส่วนร่วมกับรัฐในการปกป้องอนุรักษ์ ฟื้นฟู รักษา ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม โดยได้อาศัยอยู่พื้นที่เพื่อทำกินตั้งแต่บรรพบุรุษ และชุมชนเขาบังใบยังเห็นด้วยที่จะอนุรักษ์เขาลูกเล็กลูกใหญ่ เขาโต๊ะกรัง และเขาบังใบไว้ให้ชนรุ่นหลังต่อไป

ขอบคุณนิตยา แสงมณี // ผู้สื่อข่าวประจำจังหวัดสตูล

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น