โฆษณา

จำนวนผู้เข้าชม

วิเคราะห์ เจาะลึก มุมมองการเมือง พบกับนายหัวไทรนักข่าวหัวเห็ด จาก ปลายด้ามขวานชายแดนใต้

วันศุกร์ที่ 8 มีนาคม พ.ศ. 2562

พลโทพรศักดิ์ พูลสวัสดิ์ แม่ทัพภาคที่ 4/ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ให้การต้อนรับ พลเอกชัยชาญ ช้างมงคล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหม/ รองหัวหน้าผู้แทนพิเศษของรัฐบาล และคณะฯในโอกาสเดินทางมาปฎิบัติราชการในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้


 พลโทพรศักดิ์ พูลสวัสดิ์ แม่ทัพภาคที่ 4/ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4  ให้การต้อนรับ พลเอกชัยชาญ  ช้างมงคล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหม/ รองหัวหน้าผู้แทนพิเศษของรัฐบาล  และคณะฯในโอกาสเดินทางมาปฎิบัติราชการในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ 

วันนี้ 8 มีนาคม 2562 ที่ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า ค่ายสิรินธร ตำบลเขาตูม อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี พลโทพรศักดิ์ พูลสวัสดิ์ แม่ทัพภาคที่ 4/ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4  ให้การต้อนรับ พลเอกชัยชาญ  ช้างมงคล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหม/ รองหัวหน้าผู้แทนพิเศษของรัฐบาล  และคณะฯ

 ในโอกาสเดินทางมาปฎิบัติราชการในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อรับทราบสถานการณ์ในห้วงที่ผ่านมา โดยมี ผู้บังคับบัญชา และกำลังพลสังกัดกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า ให้การต้อนรับ

ในโอกาสนี้ พลเอกชัยชาญ  ช้างมงคล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหม กล่าวว่า การลงพื้นที่ในครั้งนี้ เพื่อรับทราบสถานการณ์ในพื้นที่ห้วงที่ผ่านมา ตลอดจนติดตามความคืบหน้าในการแก้ไขปัญหายาเสพติด ตามนโยบายของ แม่ทัพภาคที่ 4/ ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 


โดยเน้นย้ำการปฎิบัติภารกิจของกำลังพลให้มีความระมัดระวัง ไม่ตกอยู่ในความประมาท  นอกจากนี้ยังได้รับฟังการบรรยายสรุปผลการปฏิบัติงาน พร้อมมอบหมายแนวทางการดำเนินงานของศูนย์บูรณาการระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ในการแก้ไขปัญหา เพื่อให้เป็นเครื่องมือในการช่วยให้การปฎิบัติภารกิจในการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพต่อไป

ขอบคุณ ภาพ/ข่าว อับดุลหาดี เจ๊ะยอ จ.ยะลา

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น