โฆษณา

จำนวนผู้เข้าชม

วิเคราะห์ เจาะลึก มุมมองการเมือง พบกับนายหัวไทรนักข่าวหัวเห็ด จาก ปลายด้ามขวานชายแดนใต้

วันเสาร์ที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2562

การประชุมความร่วมมือทางการค้าระหว่าง 3 บริษัทยักษ์ใหญ่ ได้แก่บริษัท IRPC จำกัด(มหาชน) บริษัท KERRY SIAM SEAPORT, KERRY LOGISTICS และบริษัท KLM MAHACHAI CO.LTD ผู้ค้าน้ำมันดีแบรนด์ดัง SUPER ได้ประสานความร่วมมือทางการค้า

การประชุมความร่วมมือทางการค้าระหว่าง 3 บริษัทยักษ์ใหญ่ ได้แก่บริษัท IRPC จำกัด(มหาชน) บริษัท KERRY SIAM SEAPORT, KERRY LOGISTICS และบริษัท KLM MAHACHAI CO.LTD ผู้ค้าน้ำมันดีแบรนด์ดัง SUPER ได้ประสานความร่วมมือทางการค้า           เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2562 ที่ รร.แชงกรีล่า สาธร เวลาประมาน 14:30 น. การประชุมความร่วมมือกันทางการค้าระหว่าง 3 บริษัทยักษ์ใหญ่  อาทิเช่น บริษัท IRPC จำกัด(มหาชน) บริษัท KERRY SIAM SEAPORT ,KERRY LOGISTICS และบริษัท KLM MAHACHAI ผู้ค้าน้ำมันดีแบรนด์ดัง SUPER

           นำโดยนางกัญษภรณ์ กิจรุ่งจามรเลิศ(กรรมการผู้จัดการ) คุณชำนิ โลหชิตรานนท์(กรรมการ) ร่วมกับ บริษัท IRPC จำกัด(มหาชน) เจ้าของกลุ่มโรงงานผู้ผลิตปิโตรเลียมและปิโตเคมี ที่ใหญ่ที่สุดในภาคตะวันออก และบริษัท KERRY SIAM SEAPORT จำกัด และบริษัท KERRY LOGISTICS จำกัด


         จากการที่ บริษัท KLM MAHACHAI CO., LTD ผู้ค้าน้ำมันดีแบรนด์ดัง SUPER ได้รับความไว้วางใจจากกลุ่มบริษัท KERRY จึงได้แต่งตั้งให้  นางกัญษภรณ์  กิจรุ่งจามรเลิศ กรรมการผู้จัดการ บริษัท KLM MAHACHAI CO., LTD

         เป็นตัวแทนในการประสานและดำเนินการเจรจาหาแนวทางความร่วมมือทางการค้าระหว่างบริษัท IRPC จำกัด(มหาชน) กับบริษัท KERRY SIAM SEAPORT จำกัด และบริษัท KERRY LOGISTICS จำกัด ในทุกภาคส่วนที่จะร่วมมือทางการค้า โดยทางบริษัท KERRY SIAM SEAPORT จำกัดและ บริษัท KERRY LOGISTICS จำกัด


           เป็นผู้มีประสบการณ์และชำนาญในภาคส่วนระบบโลจิสติกส์ คลังสินค้า รับขนส่ง และการค้าระหว่างประเทศ ทั้งทางบก ทางน้ำ และทางอากาศ มีท่าเรือพาณิชย์ในประเทศไทย สามารถให้บริการระบบโลจิสติกส์แก่บริษัท IRPC จำกัด(มหาชน) ครบวงจร และบริษัท KLM MAHACHAI CO., LTD

         ได้จัดตั้งสถานีบริการด้านน้ำมันเชื้อเพลิงและกลุ่มพลังงานทุกชนิด ภายใต้แบรนด์ Super ให้แก่บริษัท KERRY SIAM SEAPORT จำกัดรวมถึงบริษัทในกลุ่ม KERRY ทั้งหมดในอนาคต อันเป็นความสัมพันธ์ที่ดีและต่อเนื่องกับบริษัท IRPC จำกัด(มหาชน) จึงเล็งเห็นความสำคัญในการร่วมมือกันเป็นอย่างยิ่ง

     วันนี้ จึงได้มีการประชุมความร่วมมือทางการค้าระหว่างทั้ง 3 บริษัทฯ โดยมีวาระการประชุมดังต่อไปนี้


1 เรื่องการขนส่งในกลุ่มไอพอลีเมอร์
2 เรื่องกลุ่มสินค้าปิโตเคมี(ส่งออก)
3 เรื่องการขนส่งในกลุ่มปิโตเลียม ทั้งทางบกและทางทะเล
4 เรื่องสื่อโฆษณาบนพื้นที่รถขนส่งขนาดเล็กของ KERRY EXPRESS
5 ส่วนความร่วมมืออื่นๆที่จะมีแนวทางในอนาคต เพื่อจะได้ร่วมกันหาแนวทางในความร่วมมือกันต่อไป

รายชื่อผู้เข้าร่วมการประชุม
บริษัท KLM MAHACHAI CO., LTD
คุณกัญษภรณ์ กิจรุ่งจามรเลิศ(กรรมการผู้จัดการ)
คุณชำนิ โลหชิตรานนท์(กรรมการ)
____________________________________________
บริษัท IRPC จำกัด(มหาชน)
คุณสมเกียรติ เลิศฤทธิ์ภูวดล(รองกรรมการผู้จัดการใหญ่)ได้มอบหมายให้ตัวแทนมาประชุมร่วมกันอันได้แก่
คุณไกรศรี ภัณฑ์กิจนิรันดร(ผู้จัดการฝ่าย)
คุณทนุธน ตั้งกิจเกียรติกุล(ผู้จัดการส่วน)
คุณธวัฒน์ชัย เกษสุรินทร์ชัย(ผู้จัดการส่วน)
คุณกุลธิรา อภิรักษ์เสนา(ผู้จัดการส่วน)
คุณอภิสิทธิ์ พรหมมินทร์(เจ้าหน้าที่บริหาร
การตลาด)ุ
คุณวิชัยแซ่จึง(เจ้าหน้าที่บริหารการตลาด)
บริษัท KERRY SIAM SEA PORT, KERRY LOGISTICS นำทัพโดย คุณเกล็ดชัย เบญจอาธรศิริกุล แม่ทัพใหญ่และคุณศิริรัตน์ ศรีรัตนะมงคล และทีมงานเจ้าหน้าที่ของทั้งสองบริษัทเป็นเจ้าบ้านต้อนรับ บรรยากาศเป็นไปโดยชื่นมื่นทุกฝ่าย อันจะนำมาสู่ความร่วมมือตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำ ในเวลาอันใกล้นี้


ขอบคุณภาพ/ข่าวพ.เมืองเพชร รายงาน

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น