โฆษณา

จำนวนผู้เข้าชม

วิเคราะห์ เจาะลึก มุมมองการเมือง พบกับนายหัวไทรนักข่าวหัวเห็ด จาก ปลายด้ามขวานชายแดนใต้

วันพุธที่ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562

(ชมคลิป)ม.นราธิวาส จัดแข่งขัน วีดีโอสื่อผสมภายใต้หัวข้อ "i dea i do แนวคิดสร้างสรรค์ชุมชน" ทีม น.ศ.ราชภัฎคว้าชัย แชมป์อันดับ 1


(ชมคลิป)ม.นราธิวาส จัดแข่งขัน วีดีโอสื่อผสมภายใต้หัวข้อ "i dea i do แนวคิดสร้างสรรค์ชุมชน" ทีม น.ศ.ราชภัฎคว้าชัย แชมป์อันดับ 1


             วันนี้( 6กพ.62) ที่ หอประชุมวิภา วังศินิกุล ชั้น2 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ อ.เมือง จ.นราธิวาส ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธีระ เทพพรหม อธิการบดี มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมการแข่งขันประกวด วีดีโอสื่อผสมภายใต้หัวข้อ "Idea I do แนวคิดสร้างสรรค์ชุมชน" 


             โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์บงกช กมลเปรม คณบดีคณะวิทยาการจัดการ นายรพี มามะ อุปนายกสมาคมสื่อมวลชนจังหวัดชายแดนภาคใต้ พร้อมด้วย คณาจารย์ บุคลากร ผู้ควบคุมทีม คณะกรรมการ ผู้เข้าร่วมแข่งขันและนักศึกษา ให้การต้อนรับ            มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ได้จัดกิจกรรมงานวิชาการ เนื่องในโอกาสวันสถาปนามหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ครบรอบ 14 ปีซึ่งในปีนี้ทางคณะวิทยาการจัดการได้มีการจัดกิจกรรมการแข่งขันประ วีดีโอ สื่อ ผสม ภายใต้หัวข้อ "Idea I do แนวคิดสร้างสรรค์ชุมชน"


              ในการจัดกิจกรรมดังกล่าว มีผู้เข้าแข่งขันที่ผ่านการคัดเลือกรอบแรกจำนวน 7 ทีม ซึ่งประกอบด้วย 1.Bird City Street Art มหาวิทยาลัยราภัฎยะลา 2.Makan Kampong มหาวิทยาลัยราภัฎยะลา 3.ตู้เย็นข้างบ้าน มหาวิทยาลัยฟาฏอนี 4.บานอ ดนตรีเชื่อมสัมพันธ์ชายแดนใต้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี 5.ลมหายใจเมอนารอ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์. 6.สิงห์พิกุล มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ 7.ACC มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์

               โดยมีผู้เข้าแข่งขันทั้ง 7 ทีมได้นำเสนอผลงานในรูปแบบต่างๆเช่นบางทีมได้เสนอเป็นวีดีโอ บางทีมเสนอเป็นหนังสั้น บางทีมงานเขียน แตกต่างกันไปตามความถนัด ส่วนการนำเสนอจะเกี่ยวกับการแนะนำผลิตภัณฑ์ แนะนำสถานที่ท่องเที่ยว แนะนำอาหาร แนะนำศิลปะประเพณี วัฒนธรรมต่างๆในชุมชน


                ในการนี้ นายรพี มามะ อุปนายกสมาคมสื่อมวลชนจังหวัดชายแดนภาคใต้ พร้อมด้วยคณะกรรมการ ได้แสดงความคิดเห็น เสนอแนะ แนะนำ และให้คะแนน แก่ทีมที่เข้าร่วมแข่งขันี้ ทีมที่ได้รับ รางวัลชนะเลิศ คือ ทีมMakan Kampong นักศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา รองชนะเลิศอันดับ1 คือ ทีมบานอ ดนตรีเชื่อมสัมพันธ์ชายแดนใต้ นักศึกษาจาก มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี และทีมลมหายใจเมอนารอ นักศึกษาจาก มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง             การจัดการแข่งขันในครั้งนี้เป็นการเปิดโอกาสให้นักศึกษาที่มีความคิด สร้างสรรค์ได้มีโอกาสพัฒนาทักษะฝีมือแและเผยแพร่ผลงานให้สาธารณชนได้ชื่นชม

           นักศึกษาได้แสดงพลังทางความคิดพลังทางปัญญาสร้างสรรค์สื่อให้เกิดความภาคภูมิใจแก่ชุมชนเป็นการส่งเสริมและประชาสัมพันธ์ชุมชนให้เห็นถึงการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีผลิตภัณฑ์และการท่องเที่ยวในชุมชน


           ตัวแทนจากทีม Makan Kampong กล่าวว่า ทีมMakan Kampong เป็นนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา รู้สึกดีใจมาก ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ การแข่งขันในครั้งนี้เป็นครั้งแรกของทีม ขอขอบคุณ ทาง มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ที่เปิดโอกาสให้นักศึกษามาร่วมกิจกรรม จะนำความรู้ ประสบการณ์ที่ดี ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ ต่อตนเอง ทีมงาน และสังคมต่อไป
  ขอบคุณ สุไลมาน  ยุ นราธิวาส

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น