โฆษณา

จำนวนผู้เข้าชม

วิเคราะห์ เจาะลึก มุมมองการเมือง พบกับนายหัวไทรนักข่าวหัวเห็ด จาก ปลายด้ามขวานชายแดนใต้

วันพุธที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562

(ชมคลิป)เทศบาลตำบลรือเสาะ จัดประชาคมสอบถามความคิดเห็นการเช่าพื้นที่เพื่อจัดทำตลาดสดน่าซื้อ

 (ชมคลิป)เทศบาลตำบลรือเสาะ จัดประชาคมสอบถามความคิดเห็นการเช่าพื้นที่เพื่อจัดทำตลาดสดน่าซื้อ


 ประพันธ์  ฤทธิวงศ์/บก.เวปปลายด้ามขวาน@ชายแดนใต้

      เมื่อวันที่ 25  กุมภาพันธ์  2562  เวลา13.30 น. ณ ตลาดสดเอกชนอุปการ อำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส เทศบาลตำบลรือเสาะ จัดประชาคมสอบถามความคิดเห็น การเช่าพื้นที่เพื่อจัดทำตลาดสดน่าซื้อ โดยมีนายวิเชษฐ์  ไทยทองนุ่ม นายกเทศมนตรีตำบลรือเสาะ เป็นประธาน


      พร้อมด้วยนายนิวัน  นิโช๊ะ  สาธารณสุขอำเภอรือเสาะ  นายธนา  อัครมาส  ตัวแทนนายธีระ  อัครมาส  เจ้าของตลาดสดอุปการ ผู้ประกอบการร้านค้าและประชาชนชุมชนตลาดเข้าร่วมกิจกรรม  โดยเบื้องต้นนาง เพ็ญแข  อุลมัย  ประธานผู้ประกอบการตลาดสดอุปการกล่าวให้การต้อนรับคณะ      สำหรับการจัดประชาคมสอบถามความคิดเห็น นายวิเชษฐ์ ไทยทองนุ่มกล่าวว่าการขอเช่าพื้นที่จัดทำตลาดสดน่าซื้อเพื่อจัดพัฒนาเป็นตลาดสดน่าซื้อซึ่งจะทำให้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อยและส่งเสริมเสริมเศรษฐกิจในพื้นที่เพื่อให้ได้ตลาดสดเทศบาลตำบลรือเสาะมีความเป็นระเบียบเรียบร้อย ได้มาตรฐาน ถูกสุขลักษณะของกรมอนามัย


 
     พี่น้องประชาชนสามารถเข้าใช้บริการในตลาดสดด้วยความปลอดภัย ซึ่งผลการประชาคมในที่ประชุมมีมติเห็นด้วยให้เทศบาลตำบลรือเสาะดำเนินการเช่าพื้นที่ตลาดสดอุปการเพื่อจัดทำตลาดสดน่าซื้อ และทางเทศบาลตำบลรือเสาะจะนำผลการประชุมเข้าสู่ในวาระการประชุมสภาต่อไป

1 ความคิดเห็น: