โฆษณา

จำนวนผู้เข้าชม

วิเคราะห์ เจาะลึก มุมมองการเมือง พบกับนายหัวไทรนักข่าวหัวเห็ด จาก ปลายด้ามขวานชายแดนใต้

วันพฤหัสบดีที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562

พล.ต.สมดุลย์ เอี่ยมเอก ผบ.พล.ร.15 กรุณามอบหมายให้ พ.อ.สุรเทพ หนูแก้ว รอง ผบ.พล.ร.15 เป็นประธานการทดสอบสมรรถภาพร่างกายกำลังพลประจำปี 62 ครั้งที่ 1 ของนายทหารสัญญาบัตรประเภท 1 สังกัด นขต.พล.ร.15 และกำลังพลสังกัด บก.พล.ร.15 และร้อย.นขต.พล.ร.15พล.ต.สมดุลย์ เอี่ยมเอก ผบ.พล.ร.15  กรุณามอบหมายให้ พ.อ.สุรเทพ หนูแก้ว รอง ผบ.พล.ร.15 เป็นประธานการทดสอบสมรรถภาพร่างกายกำลังพลประจำปี 62 ครั้งที่ ของนายทหารสัญญาบัตรประเภท สังกัด นขต.พล.ร.15 และกำลังพลสังกัด บก.พล.ร.15 และร้อย.นขต.พล.ร.15
เมื่อ 27ก.พ.62เวลา  06.00 น.ที่ผ่านมา พล.ต.สมดุลย์ เอี่ยมเอก ผบ.พล.ร.15  กรุณามอบหมายให้ พ.อ.สุรเทพ หนูแก้ว รอง ผบ.พล.ร.15 เป็นประธานการทดสอบสมรรถภาพร่างกายกำลังพลประจำปี 62 ครั้งที่ 1 ของนายทหารสัญญาบัตรประเภท 1 สังกัด นขต.พล.ร.15 และกำลังพลสังกัด บก.พล.ร.15 และร้อย.นขต.พล.ร.15

  

    โดยใช้เกณฑ์การทดสอบ 70% ตาม ทบ.กำหนดเพื่อเป็นการพัฒนาและเสริมสร้างกำลังพลตามนโยบาย ผบ.ทบ. ในโครงการ " Smart soldier Strong  Army" ณ ลานรวมพล บก.พล.ร.15 ค่ายสมเด็จพระสุริโยทัย อ.หนองจิก จ.ปัตตานี

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น