โฆษณา

จำนวนผู้เข้าชม

วิเคราะห์ เจาะลึก มุมมองการเมือง พบกับนายหัวไทรนักข่าวหัวเห็ด จาก ปลายด้ามขวานชายแดนใต้

วันพุธที่ 9 มกราคม พ.ศ. 2562

แค่คิดชีวิตก็เปลี่ยน ชาวยะรังร่วมใจ คัดแยกขยะก่อนทิ้ง พร้อมลงนามบันทึก MOU”แยกก่อนทิ้ง” ตามหลักการ 3 ช

 แค่คิดชีวิตก็เปลี่ยน ชาวยะรังร่วมใจ คัดแยกขยะก่อนทิ้ง พร้อมลงนามบันทึก MOU”แยกก่อนทิ้ง” ตามหลักการ 3 ช


          เมื่อวันที่ 9 มกราคม  2562   ณ. มหาวิทยาลัยฟาตอนี ต.เขาตูม อ.ยะรัง จ.ปัตตานี ชาวอำเภอยะรังร่วมกันขับเคลื่อนการจัดการขยะมูลฝอย ตามนโยบายของรัฐบาลคสช. เพื่อสร้างแรงกระตุ้นให้ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน

      เข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการขยะมูลฝอย ให้ถูกต้องตามหลักวิชาการ ตั้งแต่ต้นทาง กลางทาง และปลายทาง และลงนามบันทึกข้องตกลง (MOU) ระหว่างหน่วยงานรัฐ ส่วนปกรองท้องถิ่น สถาบันการศึกษา “ชาวยะรังร่วมใจ คัดแยกขยะก่อนทิ้ง”

   โดยนำหลัก 3 ช ในการปฏิบัติ คือใช้น้อย ใช้ซ้ำ และกลับนำมาใช้ใหม่ ซึ่งมีนายอับดุลการิม ยีดำ นายอำเภอยะรัง เป็นประธานเปิดงานแผนรณรงค์ 60 วัน แยกขยะก่อนทิ้ง และบันทึกข้องตกลงดังกล่าว โดยมีนายกองค์การบริหารส่วนตำบลในพื้นที่อำเภอยะรัง ร่วม


         รัฐบาลรณรงค์ให้ทุกครัวเรือนลดปริมาณขยะ ด้วยการใช้หลักการ 3 ช ด้วยการใช้น้อย ใช้ซำ แล้วกลับมาใช้ใหม่อีกครั้ง สร้างการมีจิตสำนึกและการมีส่วนร่วมของประชาชน ในการลดขยะต้นทางของประชาชนเพื่อขับเคลื่อนการจัดการขยะมูลฝอยให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมที่ชัดเจน” นายอับดุลการิม ยีดำ นายอำเภอยะรัง กล่าว


        โครงการการคัดแยกขยะก่อนทิ้ง เพื่อให้ประชาชนมีความรู้เกิดการมีส่วนร่วมในการจัดการขยะ ด้วยการคัดขยะก่อนทิ้ง ว่าขยะไหนเป็นขยะกลับมาใช้ได้ใหม่ และขยะอันไหนเป็นขยะที่อันตราย

     นายบือราเฮ็ง จารง นายเทศบาลตำบลเขาตูม กล่าวว่า องค์การบริหารส่วนตำบลในพื้นที่ ร่วมกันให้ความรู้กับประชาชน เกี่ยวกับการแยกขยะก่อนทิ้ง ด้วยการจัดทำสัญลักษณ์แยกประเภทขยะ และจัดตั้งถังขยะในพื้นที่สาธารณะ อย่างน้อย 2 ประเภท

       คือ ถังขยะทั่วไปกับถังขยะรีไซเคิล พร้อมๆกับการลงพื้นที่ให้ความรู้ในเรื่องขยะที่ใช้ได้อีกครั้งกับการแยกขยะที่ใช้แล้วทิ้งไปให้ประชาชนเข้าในก่อน เมื่อประชาชนรู้จักขยะก็จะแยกขยะเป็น และรู้จักประโยชน์จากขยะที่จะนำมาใช้ได้อีกครั้ง     สำหรับกิจกรรมในครั้งครั้งนี้ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องพร้อมกับประชาชนได้จัดขบวนรถแห่รณรงค์ประชาสัมพันธ์ไปยังในหมู่บ้าน ชุมชนของตนเองในพื้นที่ เพื่อสร้างความรู้ให้กับประชาชน มีส่วนร่วมจัดการขยะในครัวเรือน ด้วยการขัดแยกขยะก่อนทิ้ง ชุมชนการจัดการขยะแต่ละประเภทได้ถูกต้อง เป็นไปตามเป้าหมายของรัฐบาลที่กำหนด

  ขอบคุณ ภาพ/ข่าว อับดุลหาดี เจ๊ะยอ จ.ยะลา

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น