โฆษณา

จำนวนผู้เข้าชม

วิเคราะห์ เจาะลึก มุมมองการเมือง พบกับนายหัวไทรนักข่าวหัวเห็ด จาก ปลายด้ามขวานชายแดนใต้

วันพุธที่ 9 มกราคม พ.ศ. 2562

กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า ขอเชิญร่วมกิจกรรม "งานวันเด็กแห่งชาติ" ภายใต้คำขวัญวันเด็ก “เด็ก เยาวชน จิตอาสา ร่วมพัฒนาชาติ” ประจำปี 2562 ณ ค่ายสิรินธร อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี
กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า ขอเชิญร่วมกิจกรรม "งานวันเด็กแห่งชาติ" ภายใต้คำขวัญวันเด็ก “เด็ก เยาวชน จิตอาสา ร่วมพัฒนาชาติ” ประจำปี 2562  ณ  ค่ายสิรินธร อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี       ขอเชิญร่วมกิจกรรม "งานวันเด็กแห่งชาติ" ประจำปี 2562 วันศุกร์ ที่ 11 มกราคม 2562 ตั้งแต่เวลา 08.00 เป็นต้นไป  ณ  ค่ายสิรินธร อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี

      โดยจัดขึ้นเพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชน กล้าคิด กล้าแสดงออก มีระเบียบวินัย มีคุณธรรม จริยธรรม และบำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม ซึ่งมีกิจกรรมการแสดงบนเวทีของนักเรียนจากโรงเรียนต่างๆ การแจกของขวัญของรางวัล การเล่นเกมส์ การตอบปัญหาชิงรางวัล ฯลฯ

      รวมถึงการจัดนิทรรศการตรวจสุขภาพฟันฟรี และเปิดโอกาสให้หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน เข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้  สำหรับคำขวัญวันเด็ก ประจำปี 2562 คือ “เด็ก เยาวชน จิตอาสา ร่วมพัฒนาชาติ”


     จึงขอเชิญชวนผู้ปกครองนำบุตรหลานมาร่วมกิจกรรมได้ในวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น