โฆษณา

จำนวนผู้เข้าชม

วิเคราะห์ เจาะลึก มุมมองการเมือง พบกับนายหัวไทรนักข่าวหัวเห็ด จาก ปลายด้ามขวานชายแดนใต้

วันเสาร์ที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2562

(ชมคลิป) นราธิวาส เทศบาลตำบลรือเสาะ จัดประชาคม ประชาพิจารณ์ สอบถามความคิดเห็นการบุกเบิกถนนเส้นทางใหม่ในพื้นที่เทศบาลตำบลรือเสาะ

(ชมคลิป) นราธิวาส เทศบาลตำบลรือเสาะ จัดประชาคม  ประชาพิจารณ์ สอบถามความคิดเห็นการบุกเบิกถนนเส้นทางใหม่ในพื้นที่เทศบาลตำบลรือเสาะ


ประพันธ์  ฤทธิวงศ์  / บก.ปลายด้ามขวาน@ชายแดนใต้        เมื่อวันที่  25   มกราคม   2562 เวลา 14.00 น.ที่ตาดีกา  มัสยิดยุมอียะห์  อำเภอรือเสาะ  จังหวัดนราธิวาส   เทศบาลตำบลรือเสาะ โดยนายวิเชษฐ์ ไทยทองนุ่ม นายกเทศมนตรี ผู้ พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล และปลัดเทศบาล ร่วมประชุมสอบถามความคิดเห็นในเรื่อง การบุกเบิกถนนเส้นทางใหม่พร้อมมอบประกาศเกียรติคุณบัตรเชิดชูเกียรติแก่ผู้มอบที่ดินให้เป็นที่ดินสาธารณประโยชน์เพื่อก่อสร้างถนนสายดังกล่าว


        ทั้งนี้นายวิเชษฐ์  ไทยทองนุ่ม  นายกเทศบาลตำบลรือเสาะ ได้พบปะพร้อมชี้แจงแนวทางนโยบายการพัฒนานำสู่เมืองน่าอยู่ผู้คนมีสุขภายใต้การมีส่วนร่วมของทุกๆภาคส่วน  นายรอยาลี  มูซอ   ผู้ใหญ่บ้านหมู่1   ตำบลรือเสาะออก ได้พูดถึงสร้างความเข้าใจการบุกเบิก ถนน ได้เน้นย้ำขนาดความกว้างของถนน เพื่อขยายตัวเมือง  พร้อมด้วย ส.ต.ต.อำพล  บุญเกิด  ที่ดินอำเภอรือเสาะและนายประพฤกษ์  นิลโมทย์  ปลัดเทศบาลตำบลรือเสาะ นายสุนทร  คงสม  ผู้อำนวยกองช่างเทศบาลตำบลรือเสาะ ร่วมให้ข้อมูลแนวทางและรับทราบนโยบายเพื่อวางแผนที่จะดำเนินการต่อไป        สำหรับ ในการทำประชาคม สอบถามความคิดเห็นดังกล่าวที่ประชุมทุกคนทั้งหมดมีมติเห็นด้วยที่จะให้เทศบาลตำบลรือเสาะดำเนินการโครงการบุกเบิกถนนเส้นทางใหม่ตามที่เสนอและผู้ที่สนับสนุนก็เป็นผู้ที่เสียสละทำประโยชน์ให้แก่ท้องถิ่น โดยเป็นผู้อุทิศทีดินสร้างถนนสาธาณประโยชน์   พร้อมยกมือประชามติ เห็นด้วยทั้งหมดจำนวน  17ราย สำหรับรายชื่อ ผู้ทำประโยชน์ให้แก่ท้องถิ่น โดยเป็นผู้อุทิศทีดินสร้างถนนสาธาณประโยชน์  จำนวน 17 มีดังนี้

     นายหะมิ  ดือราแม  นางโศรญา  ปาแด  นายมาหะมะ  ดือราแม  นายอาซิ  หะยีสะนิ  นายอับดุลรอฟาร์   ดือราแม  นายอาหะมะ  กาจิ  นายอัมราน  ดือราแม  นายอับดุลตาเละ  มะนอ  นายดอเลาะ  ดือราแม  นางดรุณี  ปาทาน  นายเย๊าะ  ยาลา  นายวิจิตร  ดือราแม  นายบือราเฮง  ดือแม  นายอิสมาอิล  มามะ  นายฟาริด  ดือราแม  นายกันต์พงษ์  ลิ่มกาญจนา  นายอูสมาน  อาหะมะ   และคณะกรรมการยุมอิยะห์

        วิเชษฐ์ ไทยทองนุ่มนายกเทศบาลตำบลรือเสาะ ได้กล่าวขอขอบคุณผู้ที่เสียสละเพื่อความเจริญก้าวหน้าของท้องถิ่นทำประโยชน์ให้แก่ท้องถิ่น โดยเป็นผู้อุทิศทีดินสร้างถนนสาธาณประโยชน์และผู้ประสานงานทุกๆฝ่าย    เพื่อให้การดำเนินการเกิดประโยชน์สูงสุดของประชาชนในพื้นที่ และประโยชน์ในภาพรวมของอำเภอรือเสาะ        และเพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกในการคมนาคมทางรถยนต์ รถจักรยาน  ตลอดจนขนส่งสินค้าทางการเกษตรของประชาชนทั้งในเขตและนอกเทศบาลตำบลรือเสาะระหว่างชุนชนในโอกาสต่อไปและได้กล่าวยืนยันหนักแน่นว่า  จะเร่งรัดให้มีการบุกเบิกเส้นทางสายดังกล่าวให้เกิดขึ้นโดยเร็วที่สุดครับ

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น