โฆษณา

จำนวนผู้เข้าชม

วิเคราะห์ เจาะลึก มุมมองการเมือง พบกับนายหัวไทรนักข่าวหัวเห็ด จาก ปลายด้ามขวานชายแดนใต้

วันศุกร์ที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2562

(ชมคลิป)จังหวัดนราธิวาส แถลงข่าวงานแสดงและจำหน่ายสินค้า “บางนราแฟร์ กินเพลิน เดินตลาดชายแดน

 (ชมคลิป)จังหวัดนราธิวาส  แถลงข่าวงานแสดงและจำหน่ายสินค้า “บางนราแฟร์ กินเพลิน เดินตลาดชายแดน 


 ประพันธ์  ฤทธิวงศ์ / บก.เวปปลายด้ามขวาน@ชายแดนใต้ 


@ สุไหงโก-ลก” ระหว่างวันที่ 31 ม.ค. – 4 ก.พ. 62 เพื่อเสริมสร้างรายได้ เพิ่มช่องทางการจำหน่ายสินค้า


         วันนี้ (25 ม.ค. 62) จังหวัดนราธิวาส ร่วมกับสำนักงานพาณิชย์จังหวัดนราธิวาส จัดแถลงข่าวการจัดงานแสดงและจำหน่ายสินค้า “บางนราแฟร์ กินเพลิน เดินตลาดชายแดน @ สุไหงโก-ลก” ณ ห้องนราทัศน์ 2 โรงแรมอิมพีเรียลนราธิวาส อ.เมือง จ.นราธิวาส โดยมีนางพาตีเมาะ สะดียามู รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส เป็นประธานการแถลงข่าว


        พร้อมด้วยนางสาวณัฐชไม เสน่ห์หา พาณิชย์จังหวัดนราธิวาส นายวิมุตติ อำนักมณี ปลัดอาวุโส เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการพิเศษ นางสุชาดา พันธ์นรา นายกเทศมนตรีเมืองสุไหงโก-ลก พ.ต.ท.ชาตรี รัตนคช รองผู้กำกับการป้องกันปราบปรามสถานีตำรวจภูธรสุไหงโก-ลก และ พ.ท.ปฐพี พุทธผล ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจนราธิวาส 30 ร่วมแถลงข่าว    นางพาตีเมาะ สะดียามู รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส กล่าวว่า การจัดงานแสดงและจำหน่ายสินค้าในครั้งนี้ เป็นการเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก ซึ่งสุไหงโก-ลก เป็นพื้นที่การค้าชายแดนที่มีความพร้อม จึงต้องมีการจัดกิจกรรมในพื้นที่เพื่อเพิ่มช่องทางการจำหน่ายสินค้าให้แก่ผู้ประกอบการ Biz Club / SMEs/ OTOP/กลุ่มวิสาหกิจชุมชน


         รวมทั้งสร้างความเชื่อมั่นให้คนภายนอกได้รับรู้ถึงศักยภาพของการเป็นเมืองการค้าชายแดนระหว่างประเทศ ซึ่งเป็นแหล่งเศรษฐกิจที่สำคัญของจังหวัดนราธิวาส ที่พร้อมรองรับนักท่องเที่ยว ด้วยวิถีชีวิตความเป็นสังคมพหุวัฒนธรรมที่มีมนต์เสน่ห์และมีความเป็นเอกลักษณ์


        ด้าน นางสาวณัฐชไม เสน่ห์หา พาณิชย์จังหวัดนราธิวาส กล่าวว่า การจัดงานดังกล่าว จะเป็นรวมสินค้าที่หลากหลายของจังหวัดนราธิวาสมาไว้ในงานเดียว โดยจัดขึ้น 2 ครั้ง ครั้งแรก จะจัดขึ้นภายใต้ชื่องาน “บางนราแฟร์ กินเพลิน เดินตลาดชายแดนใต้ @ สุไหงโก-ลก” ระหว่างวันที่ 31 มกราคม – 4 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ลานคนเดิน สนามกีฬามหาราช อำเภอ สุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส กว่า 200 ร้านค้า และครั้งที่ 2 จะจัดขึ้นภายใต้ชื่องาน “บางนราแฟร์ กินเพลิน เดินห้าง @ เซ็นทรัล เวสต์เกต”


        ระหว่างวันที่  27 กุมภาพันธ์ – 3 มีนาคม 2562 ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซาเวสต์เกต บางใหญ่ กว่า 120 ร้านค้า เพื่อให้ผู้คนที่สนใจมาจับจ่ายและเปิดโอกาสในการเลือกซื้อเลือกสินค้าอุปโภคบริโภคของจังหวัดนราธิวาสให้เป็นที่แพร่หลาย และเพื่อเสริมสร้างรายได้เพิ่มช่องทางการจำหน่ายสินค้าในด้านต่างๆ ให้แก่ผู้ประกอบการ Biz Club / SMEs/ OTOP/กลุ่มวิสาหกิจชุมชน

         และสินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ และยังเป็นการประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์และอาหารพื้นถิ่น อาหารไทยให้เป็นที่รู้จัก ส่งเสริมภาพลักษณ์การท่องเที่ยว โดยเฉพาะเศรษฐกิจท้องถิ่นในการเพิ่มศักยภาพให้แก่ผู้ประกอบการสินค้า และบริการในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ให้มีความเข้มแข็ง

           ทั้งนี้ ภายในงานได้จัดแสดงสินค้าขึ้นชื่อของจังหวัดนราธิวาส การแสดงทางวัฒนธรรมท้องถิ่น และแถลงข่าวการบูรณาการความร่วมมือของหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ ในด้านการอำนวยความสะดวกแก่ผู้มาร่วมงาน การเตรียมความพร้อมด้านพื้นที่จอดรถ ความปลอดภัย

            พร้อมทั้งมีการเชิญชวนประชาชนทั้งในและต่างประเทศร่วมงานแสดงและจำหน่ายสินค้าฯ ระหว่างวันที่ 31 มกราคม – 4 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ลานคนเดิน สนามกีฬามหาราช อำเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส ที่มีการจัดกิจกรรมมากมาย อาทิ การแสดงบนเวที ความบันเทิงจากศิลปินดารา การแสดงศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น ฯลฯ และเที่ยวชมสถานที่ท่องเที่ยวของจังหวัดนราธิวาสที่มีสมบูรณ์ และความสวยงามตามธรรมชาติอีกด้วย

ขอบคุณ  โจ้ ปทิตตา  หนูสันทัด นราธิวาส / ภาพข่าว

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น