โฆษณา

จำนวนผู้เข้าชม

วิเคราะห์ เจาะลึก มุมมองการเมือง พบกับนายหัวไทรนักข่าวหัวเห็ด จาก ปลายด้ามขวานชายแดนใต้

วันพฤหัสบดีที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2562

(ชมคลิป) สัมภาษณ์ ผอ การท่องเที่ยวและกีฬา หวังเงินสะพัด 10 ล้านบาท บางนราแฟร์ เปิดแล้ว งานแสดงและจำหน่ายสินค้า บางนราแฟร์ กินเพลิน เดินตลาดชายแดน เงิน สะพัดไม่ต่ำกว่า 10 ล้านบาท

  (ชมคลิป) สัมภาษณ์ ผอ การท่องเที่ยวและกีฬา หวังเงินสะพัด 10 ล้านบาท บางนราแฟร์  
เปิดแล้ว งานแสดงและจำหน่ายสินค้า บางนราแฟร์ กินเพลิน เดินตลาดชายแดน เงิน สะพัดไม่ต่ำกว่า 10 ล้านบาท       เปิดแล้ว งานแสดงและจำหน่ายสินค้า บางนราแฟร์ กินเพลิน เดินตลาดชายแดน @ สุไหงโก-ลก” ระหว่างวันที่ 31 ม.ค. – 4 ก.พ. 62   ขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาลสามเหลี่ยมเศรษฐกิจ  มั่นคง  มั่งคั่ง ยั่งยืน  เสริมสร้างความแข็งแกร่งของเศรษฐกิจฐานราก       
         
               
       วันนี้ (31 ม.ค. 62) นางพาตีเมาะ สะดียามู รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส เป็นประธานเปิดงาน “บางนราแฟร์ กินเพลิน เดินตลาดชายแดนใต้ @ สุไหงโก-ลก” ระหว่างวันที่ 31 มกราคม – 4 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ลานคนเดิน สนามกีฬามหาราช อำเภอ สุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส

       โดยมีนางสาวณัฐชไม เสน่ห์หา พาณิชย์จังหวัดนราธิวาส  นายปรีชา   นวลน้อย นายอำเภอสุไหงโก-ลก   นางสุชาดา พันธ์นรา นายกเทศมนตรีเมืองสุไหงโก-ลก พล.ต.ต  ดุษฎี  ชูสังกิจ ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนราธิวาส และ พ.ท.ปฐพี พุทธผล ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจนราธิวาส 30 ร่วมพิธีเปิดฯ


      นางพาตีเมาะ สะดียามู รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส กล่าวว่า การจัดงานแสดงและจำหน่ายสินค้า    “บางนราแฟร์ กินเพลิน เดินตลาดชายแดนใต้ @ สุไหงโก-ลก” เป็นโครงการที่จังหวัดนราธิวาส ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญ ของการขับเคลื่อนเศรษฐกิจการค้าเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพของผู้ประกอบการในพื้นที่ให้มีความเข้มแข็งสามารถพึ่งพาตนเองได้   
  
     
     ทั้งยังเป็นการเพิ่มช่องทางการตลาดและก้าวทันต่อสถานการณ์ทางการค้าที่เปลี่ยนแปลง  เกิดการสร้างงานสร้างรายได้ให้กับประชาชนมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น รวมทั้ง สนับสนุนการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ตามนโยบายของรัฐบาลสามเหลี่ยมเศรษฐกิจ  มั่นคง  มั่งคั่ง ยั่งยืน ถือเป็นการเสริมสร้างความแข็งแกร่งของเศรษฐกิจฐานราก ซึ่งสุไหงโก-ลก เป็นพื้นที่การค้าชายแดนที่มีความพร้อม จึงต้องมีการจัดกิจกรรมในพื้นที่เพื่อเพิ่มช่องทางการจำหน่ายสินค้าให้แก่ผู้ประกอบการด้วย
 
       ด้าน นางสาวณัฐชไม เสน่ห์หา พาณิชย์จังหวัดนราธิวาส กล่าวว่า  การจัดกิจกรรมตลาดการค้าชายแดนตามโครงการขยายช่องทางการตลาดของสินค้าและบริการของจังหวัดนราธิวาสเพื่อรองรับการเข้าสู่เศรษฐกิจดิจิทัล  พัฒนาเศรษฐกิจเสริมสร้างความเข้มแข็งและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบการทั้งผู้ประกอบการ OTOP  SMEs วิสาหกิจชุมชน   วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมเพื่อขยายช่องทางการตลาดพัฒนาคุณภาพสินค้าและบริการส่งเสริมภาพลักษณ์การท่องเที่ยว กระตุ้นเศรษฐกิจการค้าชายแดนรวมถึงการสร้างความมั่นใจให้กับนักท่องเที่ยวที่มาเยือนจังหวัดนราธิวาสได้ดีอีกทางหนึ่ง 
   
                                         
        ในครั้งนี้มีผู้ประกอบการจาก จ.นราธิวาส และจากจังหวัดอื่นๆกว่า 200 ร้านค้าออกจำหน่ายสินค้าคุณภาพมากมาย   ซึ่งครั้งที่ 2 จะจัดขึ้นภายใต้ชื่องาน “บางนราแฟร์ กินเพลิน เดินห้าง @ เซ็นทรัล เวสต์เกต” ระหว่างวันที่  27 กุมภาพันธ์ – 3 มีนาคม 2562 ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซาเวสต์เกต บางใหญ่ กว่า 120 ร้านค้า เพื่อให้ผู้คนที่สนใจมาจับจ่ายและเปิดโอกาสในการเลือกซื้อเลือกสินค้าอุปโภคบริโภคของจังหวัดนราธิวาสให้เป็นที่แพร่หลาย

       ด้านนายณรงค์ สังข์ประสิทธิ์ ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนราธิวาส กล่าวว่า บางนราแฟร์ ที่จะจัดขึ้นในครั้งนี้ตั้งแต่วันที่ 31 มกราคม จนถึง 4 กุมภาพันธ์นี้ คาดว่าจะมีเงิน สะพัดไม่ต่ำกว่า 10 ล้านบาทเพราะว่ามีนักท่องเที่ยว ทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ โดยเฉพาะประเทศมาเลเซีย มาท่องเที่ยวและจับจ่ายใช้สอย เพื่อช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจ ของอำเภอสุไหงโก-ลก  นอกจากนี้มีแผนเรื่องของการส่งเสริมการท่องเที่ยวผู้ว่าราชการจังหวัดพยายามที่จะส่งเสริมในการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวมีการจัดกิจกรรมต่างๆ

        นอกจากกิจกรรมบางนากาแฟแล้วในเดือนเมษายน นี้อำเภอสุไหงโก-ลก ก็จะมีงานสมโภชเจ้าแม่โต๊ะโม๊ะ ในวันที่ 22-26 เมษายน ภายในงานก็จะมีการแข่งขันเชิดสิงโตนานาชาติช่วงวันที่ 24-26 เมษายนอยากจะเชิญชวนให้นักท่องเที่ยวมาเที่ยวจังหวัดนราธิวาส สามารถเชื่อมโยงไปยังประเทศมาเลเซีย สุไหงโก-ลกก็ถือว่าเป็นเมืองชายแดนที่นักท่องเที่ยวสามารถเดินทางมาท่องเที่ยวนราธิวาสและก็สามารถเดินทางไปเที่ยวมาเลเซีย เรามีแหล่งท่องเที่ยวที่สวยงามมากไม่ว่าจะเป็นเรื่องของธรรมชาติวัฒนธรรมประเพณีที่แตกต่างมีความหลากหลายอยากจะเชิญชวนให้นักท่องเที่ยวมาเที่ยวนราธิวาสเยอะๆ

        โดยภายในงานกิจกรรมมากมาย อาทิ การแสดงบนเวที  สินค้านาทีทอง  ความบันเทิงจากศิลปินดารา การแสดงศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น เพื่อสร้างความสุขให้กับคนชายแดนใต้

  ขอบคุณ โจ้  ปทิตตา  หนูสันทัด

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น