โฆษณา

จำนวนผู้เข้าชม

วิเคราะห์ เจาะลึก มุมมองการเมือง พบกับนายหัวไทรนักข่าวหัวเห็ด จาก ปลายด้ามขวานชายแดนใต้

วันจันทร์ที่ 10 ธันวาคม พ.ศ. 2561

นายเกรียงไกร จงเจริญ รองผู้อำนวยการสำนักการศึกษา เป็นประธานเปิดโครงการอบรมการป้องกันยาเสพติดในโรงเรียน ตามนโยบายของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ที่มุ่งเน้นการป้องกันการแพร่ระบาดของยาเสพติดทุกชนิดในโรงเรียน


    นายเกรียงไกร จงเจริญ รองผู้อำนวยการสำนักการศึกษา เป็นประธานเปิดโครงการอบรมการป้องกันยาเสพติดในโรงเรียน ตามนโยบายของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ที่มุ่งเน้นการป้องกันการแพร่ระบาดของยาเสพติดทุกชนิดในโรงเรียน            นายเกรียงไกร จงเจริญ รองผู้อำนวยการสำนักการศึกษา เป็นประธานเปิดโครงการอบรมการป้องกันยาเสพติดในโรงเรียน ตามนโยบายของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ที่มุ่งเน้นการป้องกันการแพร่ระบาดของยาเสพติดทุกชนิดในโรงเรียน


          โดยมีสำนักอนามัยร่วมให้ความรู้แก่เด็กนักเรียนจำนวน 1,200คน ณ โรงเรียนมัธยมปุรณาวาส เขตทวีวัฒนา

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น