โฆษณา

จำนวนผู้เข้าชม

วิเคราะห์ เจาะลึก มุมมองการเมือง พบกับนายหัวไทรนักข่าวหัวเห็ด จาก ปลายด้ามขวานชายแดนใต้

วันจันทร์ที่ 10 ธันวาคม พ.ศ. 2561

'วันสมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระปรมานุชิตชิโนรส' ณ วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามฯ ผู้ซึ่งสมเด็จฯ กรมพระยาดำรงราชานุภาพมีความเคารพนับถือยิ่ง


'วันสมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระปรมานุชิตชิโนรส' ณ วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามฯ ผู้ซึ่งสมเด็จฯ กรมพระยาดำรงราชานุภาพมีความเคารพนับถือยิ่ง


(ภาพชุดที่ 1)

"ผมมีความตั้งใจจะนำเรื่องที่ผู้ใหญ่หลายๆ ท่านสนทนากันเมื่อวันก่อนด้วยความห่วงใย เล่าสู่ครูอาจารย์ ลูกหลานเยาวชน ในเช้าวันนี้ เนื่องในงานวันสมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระปรมานุชิตชิโนรส" ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล กล่าวในช่วงหนึ่งของการกล่าวเปิดงาน ณ วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม ราชวรมหาวิหาร


ในโอกาสที่วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม ราชวรมหาวิหาร และคณะอักษรศาสตร์ (ภาควิชาภาษาไทย) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เชิญ ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำนายกรัฐมนตรี ปฏิบัติราชการกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานและกล่าวสุนทรพจน์กับคณะครูอาจารย์ ลูกหลานนักเรียน นิสิต นักศึกษา ในเรื่องที่มีความสำคัญเป็นอันดับแรกของทุกสังคมอารยะ และถือเป็นเอกลักษณ์ของชาติ การจะก้าวไกลหรือไม่ก้าว หากแต่กลับเดินถอยหลัง เป็นประชาธิปไตยที่มั่นคงหรือไม่มั่นคงตามปรัชญาทางการเมืองการปกครอง การก้าวเดินหน้าต่อไปให้ได้ ความสำคัญย่อมอยู่ที่เรื่องอันมีความหมายของคนทุกคนเป็นอันดับแรก กล่าวคือ ความซื่อสัตย์สุจริต ความเป็นสุภาพชน มีความเมตตากรุณา ความมีอัธยาศัยไมตรี


ม.ล.ปนัดดา ได้ขยายความหมายแก่ลูกหลานเยาวชนว่า ผู้มีความซื่อตรง หมายถึงตรงไปตรงมาในทางที่ชอบที่ควรยึดหลักสุจริตธรรม, มีความซื่อตรงต่อหน้าที่การงานที่ตนรับผิดชอบ, ตรงต่อมิตรสหายที่ตนคบหาสมาคม ไม่ใช่ติดอยู่กับการสวมหัวโขนเล่นละครเพียงหวังในเรื่องผลประโยชน์ไปวันหนึ่ง ๆ, กับอีกทั้งต้องตรงต่อหลักการของตน คือ อุดมการณ์ประจำใจ ที่จะต้องไม่เสียคำสัตย์ที่ตนให้
ไว้ หรือเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยตามอำเภอใจ 

ส่วนมากความเสียหายเกิดขึ้นจากความไม่สม่ำเสมอในความซื่อตรงต่อหลาย ๆ เรื่องหลายๆ คน ดังที่ได้กล่าวมา กลายเป็นคนที่ปราศจากความจริงใจ คบผู้คนด้วยฐานะ อำนาจ แต่ที่น่าขันที่สุดที่หลายคนห่วงใยกัน มาก คือ ความไม่ซื่อตรงต่อตนเอง เพราะแยกดีแยกชั่วไม่เป็น ได้แต่หลอกคนอื่น ไม่จริงใจกับคนอื่น กระทั่งตนเองโดนบ้างก็ยังไม่รู้ ให้เขาหลอกจนเป็นเรื่องปกติ เหมือนกับที่ตนชอบหลอกใครต่อใครหรือไม่มีความจริงใจต่อคนอื่น เวรกรรมตามทันและรวดเร็วสมัยนี้ จนหลายคนแทบเข็ดขยาด คือ กลัวมากจนไม่กล้ากระทำอะไรผิดซ้ำ"


สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระปรมานุชิตชิโนรส' (ทรงเป็นพระราชโอรสในพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช รัชกาลที่ 1) ทรงได้รับการประกาศพระเกียรติคุณให้เป็นบุคคลสำคัญของโลกในปี พ.ศ. 2533 จากองค์การการศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (ยูเนสโก) ประธานในพิธีถวายเครื่องสักการะแด่พระเทพวีราภรณ์ เจ้าอาวาสวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามฯ ประธานฝ่ายสงฆ์ เสร็จแล้ว


 ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล กล่าวให้โอวาทและสนทนา เรื่อง 'เยาวชนที่ดีตามรอยเบื้องพระยุคลบาท' กับคณะเยาวชนที่เข้าแข่งขันความสามารถทางวิชาการประเภทต่างๆ คณะกรรมการตัดสิน และคณะครูอาจารย์จากโรงเรียนต่างๆ ทั่วราชอาณาจักร พร้อมทั้งผู้ปกครอง ณ มณฑลพิธีหน้าศาลาเลื่อนศักดิ์ เจียมอุดม วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม ราชวรมหาวิหาร แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร เสร็จแล้วกราบลาพระเทพวีราภรณ์ ประธานฝ่ายสงฆ์ และเดินทางกลับ

#วันสมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพระปรมานุชิตชิโนรส#
#ณวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามฯ#

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น