โฆษณา

จำนวนผู้เข้าชม

วิเคราะห์ เจาะลึก มุมมองการเมือง พบกับนายหัวไทรนักข่าวหัวเห็ด จาก ปลายด้ามขวานชายแดนใต้

วันจันทร์ที่ 24 ธันวาคม พ.ศ. 2561

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสิรินธร เข้ารับโล่รางวัลความสำเร็จด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมในโรงพยาบาลและสถานพยาบาลในพื้นที่กรุงเทพมหานคร Bangkok GREEN & CLEAN Hospital Plus (BKKGC+) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561


ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสิรินธร เข้ารับโล่รางวัลความสำเร็จด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมในโรงพยาบาลและสถานพยาบาลในพื้นที่กรุงเทพมหานคร Bangkok GREEN & CLEAN Hospital Plus (BKKGC+) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 20 ธันวาคม 2561 เวลา 09.30 น. นพ.ยลชัย จงจิระศิริ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสิรินธร พร้อมคณะผู้บริหารบุคลากรโรงพยาบาล เข้ารับโล่รางวัลความสำเร็จด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมในโรงพยาบาลและสถานพยาบาลในพื้นที่กรุงเทพมหานคร Bangkok GREEN & CLEAN Hospital Plus (BKKGC+) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

เพื่อบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมส่งผลต่อคุณภาพชีวิตประชาชนให้มีสุขภาพดีมีความสุขอย่างถูกหลักสุขาภิบาลตามกฎหมาย และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน พร้อมเอื้อต่อการส่งเสริมสุขภาพของบุคลากร และผู้มารับบริการในโรงพยาบาล ในการนี้โรงพยาบาลสิรินธร ได้ผ่านตามเกณฑ์การประเมิน ซึ่งทางโรงพยาบาลได้รับรางวัลระดับทอง (Gold) โดยมี พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานในพิธีมอบรางวัล ณ ห้องรัตนโกสินทร์ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร (เสาชิงช้า)

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น