จำนวนผู้เข้าชม

วันจันทร์ที่ 24 ธันวาคม พ.ศ. 2561

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสิรินธร เป็นประธานเปิดโครงการ รู้ทันโรคกระดูกพรุนในผู้สูงอายุ


ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสิรินธร เป็นประธานเปิดโครงการ รู้ทันโรคกระดูกพรุนในผู้สูงอายุเมื่อวันศุกร์ที่ 21 ธันวาคม 2561 เวลา 09.00 น. นพ.ยลชัย จงจิระศิริ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสิรินธร เป็นประธานเปิดโครงการ รู้ทันโรคกระดูกพรุนในผู้สูงอายุ

 โดยมี พญ.ชุลีกร โสอุดร รักษาการในตำแหน่งหัวหน้ากลุ่มงานเวชศาสตร์ผู้สูงอายุ กล่าวรายงาน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่สมาชิกชมรมผู้สูงอายุและประชาชนทั่วไปเข้าร่วมโครงการ

 พร้อมรับฟังการบรรยายในหัวข้อ แคลเซียมกับภาวะกระดูกพรุน โดย นพ.เอกสิทธิ์ วาณิชเจริญกุล ณ ห้องประชุมคุณหญิงหรั่ง กันตารัติ ชั้น 2 โรงพยาบาลสิรินธร สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น