จำนวนผู้เข้าชม

วันจันทร์ที่ 24 ธันวาคม พ.ศ. 2561

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสิรินธร พร้อมคณะผู้บริหาร เยี่ยมชมให้กำลังใจ การบริการตรวจไวรัสตับอักเสบบีและซี ฟรี


ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสิรินธร พร้อมคณะผู้บริหาร เยี่ยมชมให้กำลังใจ การบริการตรวจไวรัสตับอักเสบบีและซี ฟรี

เมื่อวันศุกร์ที่ 21 ธันวาคม 2561 เวลา 08.00 น. นพ.ยลชัย จงจิระศิริ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสิรินธร พร้อมคณะผู้บริหาร เยี่ยมชมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่กลุ่มงานเวชศาสตร์ชุมชน ตรวจคัดกรองไวรัสตับอักเสบบีและซี ฟรี

คนภาคกลางร่วมใจต้านภัยมะเร็งตับ ครั้งที่ 4” ในโครงการของมูลนิธิตับแห่งประเทศไทย ณ บริเวณหน้าห้องเจาะเลือด ชั้น 1 โรงพยาบาลสิรินธร สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น