โฆษณา

จำนวนผู้เข้าชม

วิเคราะห์ เจาะลึก มุมมองการเมือง พบกับนายหัวไทรนักข่าวหัวเห็ด จาก ปลายด้ามขวานชายแดนใต้

วันจันทร์ที่ 24 ธันวาคม พ.ศ. 2561

หัวหน้าศูนย์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด กอ.รมน.ภาค.4 สน. ชี้แจงการแจ้งเบาะแสยาเสพติดผ่านตู้ ปณ. 41 พร้อมอวยพรเนื่องในวันปีใหม่ให้กำลังใจชาวจิตอาสาญาลันนันบารู     หัวหน้าศูนย์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด กอ.รมน.ภาค.4 สน. ชี้แจงการแจ้งเบาะแสยาเสพติดผ่านตู้ ปณ. 41 พร้อมอวยพรเนื่องในวันปีใหม่ให้กำลังใจชาวจิตอาสาญาลันนันบารู


     เมื่อวันที่  23 ธันวาคม 2561 ที่ ศูนย์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า พลโท ทวี เกิดสมบูรณ์ หัวหน้าศูนย์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า ชี้แจงการแจ้งเบาะแสยาเสพติด ผ่าน ตู้ปณ. 41

     ซึ่งเป็นนโยบายของพลโท พรศักดิ์ พูลสวัสดิ์ แม่ทัพภาคที่ 4 ในการแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ด้วยการเปิดตู้ ปณ. 41 ให้ประชาชนแจ้งเบาะแสยาเสพติด ทั้งนี้เพื่อให้การแจ้งเบาะแสข้อมูลดังกล่าว เกิดผลสำเร็จเจ้าหน้าที่สามารถทำงานได้อย่างรวดเร็ว ถูกต้อง ตรงจุด ให้เขียนข้อความให้ชัดเจนว่าผู้ที่ค้ายาในพื้นที่หมู่บ้าน เป็นใคร ชื่ออะไร อยู่ที่ไหน ให้ระบุมาชัดเจน เขียนรายละเอียดลงในกระดาษ เขียนให้อ่านออก ใส่ซองจดหมาย นำไปหย่อนลงตู้ไปรษณีย์ใกล้บ้าน ส่งมาที่ ตู้ ปณ.41 ปณจ.ยะลา 95000

      ย้ำไม่ต้องลงชื่อผู้ส่ง ไม่ต้องการทราบชื่อผู้ส่ง แต่ต้องการทราบชื่อผู้ที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด ปลอดภัย ไม่ต้องกังวลใจ ขอให้มั่นใจได้ แล้วทุกอย่างจะได้รับการคลี่คลาย แก้ไข ตรงจุด ทันท่วงที ข้อมูลถึงมือแม่ทัพภาคที่ 4 อย่างแน่นอน

       ทั้งนี้ พลโท ทวี เกิดสมบูรณ์ หัวหน้าศูนย์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดฯ ยังได้กล่าวชื่นชม และกล่าวอวยพรเนื่องในโอกาสวันปีใหม่ ปี 2562 ที่ใกล้มาถึง ในนามหัวหน้าศูนย์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า

       ขอให้ชาวจิตอาสาญาลันนันบารูในพื้นที่ ที่ได้อาสาเข้ามาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการทำงานแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่ทุกคน มีความสุข ประสบความสำเร็จในชีวิต และสำเร็จในหน้าที่การทำงาน แคล้วคลาดปลอดภัยจากอันตรายทั้งปวง

ขอบคุณภาพ/ข่าวอับดุลหาดี เจ๊ะยอ จ.ยะลา

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น