โฆษณา

จำนวนผู้เข้าชม

วิเคราะห์ เจาะลึก มุมมองการเมือง พบกับนายหัวไทรนักข่าวหัวเห็ด จาก ปลายด้ามขวานชายแดนใต้

วันจันทร์ที่ 24 ธันวาคม พ.ศ. 2561

คณะวิทยาการสื่อสาร (วสส.) มอ.ปัตตานี กลุ่มลูกหนี้ กยศ. ทั่วประเทศ จัดประชุมวิชาการ “มหกรรมลูกหนี้ กยศ. ชายแดนใต้”


   คณะวิทยาการสื่อสาร (วสส.) มอ.ปัตตานี กลุ่มลูกหนี้ กยศ. ทั่วประเทศ  จัดประชุมวิชาการ  มหกรรมลูกหนี้ กยศ. ชายแดนใต้

เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2561 ที่ ห้อง B103 คณะวิทยาการสื่อสาร (วสส.) มอ.ปัตตานี กลุ่มลูกหนี้ กยศ. ทั่วประเทศ  จัดประชุมวิชาการ  มหกรรมลูกหนี้ กยศ. ชายแดนใต้

     โดยมี นายสุพจน์ อาวาส อดีตกรรมการผู้จัดการธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาด กลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (เอสเอ็มอีแบงก์) เป็นประธานพิธีเปิดการประชุม โดยมี                                ดร.วิสุทธิ์ บิลล่าเต๊ะ ผู้อำนวยการศูนย์ประสานงานสำนักจุฬาราชมนตรี ให้ความรู้ ประเด็น  ว่าด้วยเรื่องดอกเบี้ย ในอิสลาม  พ.ต.อ. ทวี สอดส่อง อดีตเลขาธิการ ศอ.บต.  นายภาณุ อุทัยรัตน์ อดีตเลขาธิการ ศอ.บต. เข้าร่วมรับฟัง ปัญหาของลูกหนี้ กยศ.


     ในเวทีมี การอภิปราย ประเด็น ปัญหาของลูกหนี้ กยศ. และ ร่วมกันหาทางออก ให้กับลูกหนี้ กยศ. ร่วมถึงวิธีปฏิบัติเมื่อประสบปัญหา และ ตอบคำถามประเด็น ข้อสงสัย ของลูกหนี้ กยศ.


1. นายสุพจน์ อาวาส อดีตกรรมการผู้จัดการธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาด กลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (เอสเอ็มอีแบงก์)
2.นายปกรณ์ พึ่งเนตร  นักสื่อสารมวลชนสำนักข่าวอิศรา และผู้เกาะติด ปัญหาหนี้ กยศ  
3.นายกิตติ สุระคำแหง อดีตรองเลขาธิการ ศอ.บต.  
4.ลูกหนี้ กยศ. ที่ถูกยึดบ้าน
5.ลูกหนี้ กยศ. ที่กำลังจะถูกฟ้อง 
6.นายกมลศักดิ์  ลีวาเมาะ ทนายความและผู้ทรงคุณวุฒิด้านการช่วยเหลือลูกหนี้ ไม่ได้รับความเป็นธรรม  นางรอมละห์ แซเยะ เป็นผู้ดำเนินการอภิปราย และมีกลุ่มลูกหนี้ กยศ. เข้าร่วมงาน 300 คน


     นางนิธิมา ลามะ  ประธานกลุ่ม ลูกหนี้ กยศ. จังหวัดชายแดนภาคใต้ กล่าวว่า วันนี้ ถือเป็นการเริ่มต้นของการ นับหนึ่ง องการ ล่ารายชื่อ ลูกหนี้ กยศ. เพื่อที่จะร่วมเสนอข้อเรียกร้อง ให้กับ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรัฐบาล จำนวน  3 ข้อคือ
1. ขอให้ชะลอการฟ้องคดีและการบังคับคดีของลูกหนี้ กยศ. ออกไปจนกว่าจะได้มีการปรับปรุงหลักเกณฑ์การคิดเบี้ยปรับที่มีความไม่ยุติธรรมต่อลูกหนี้ กยศ.
 2.ขอให้มีการปรับปรุงโครงสร้างหนี้และยกเลิกเบี้ยปรับ ซึ่งมีการคิดเบี้ยปรับสูงเกินกว่าจำนวนเงินต้นที่ได้มีการกู้ยืมมาใช้เพื่อการศึกษา และให้คิดเฉพาะดอกเบี้ยเงินให้กู้ยืมตามอัตราเดิม
 3.ขอให้ชะลอการหักเงินเดือนของภาครัฐและภาคเอกชนจนกว่าจะมีการปรับปรุงโครงสร้างหนี้ใหม่และพิจารณาความสามารถในการชำระหนี้ของลูกหนี้แต่ละราย รวมถึงการขยายระยะเวลาการผ่อนชำระหนี้ออกไปเพื่อให้ลูกหนี้สามารถชำระหนี้ได้ตามจริง


     เวทีในครั้งนี้ สืบเนื่องจาก ตลอดที่ผ่านมา ทางกลุ่มลูกหนี้ กยศ. ได้มีการ ยื่นหนังสือข้อเรียกร้อง ถึง ผอ. กยศ. และ อธิบดีกรมบังคับคดี แต่ไม่มีความคืบหน้า ขณะที่เวที ไกล่เกลี่ยลูกหนี้ กยศ. ที่ กรมบังคับคดีและ กยศ.  ได้จัดขึ้น พบว่า ยังไม่ได้เป็นการไกล่เกลี่ยตามที่ลูกหนี้สามารถดำเนินการจ่ายหนี้ได้


      จึงอยากเรียนทุกท่านว่า พวกเรา ลูกหนี้ กยศ. ทั่วประเทศ มีความเดือดร้อนมาก บางคน กู้เงินมา เพียง 2 แสนบาท แต่ จะต้องจ่ายทั้งหมดให้ กยศ. มากถึง 6 แสนบาท ทาง กยศ. อ้างว่า คือดอกเบี้ยและเบี้ยปรับ พวกเราจึงมีความจำเป็น ต้องออกมาเรียกร้องขอความเป็นธรรม


     พ.ต.อ. ทวี สอดส่อง อดีตเลขาธิการ ศอ.บต.  เลขาธิการพรรคประชาชาติ  กล่าวว่าอุดมการณ์ของ พรรคประชาชาติเชื่อว่าคนทุกคนมีคุณค่าและมีศักยภาพเฉพาะตัว เป้าหมายหลักที่ควรได้รับการพัฒนาอย่างเหมาะสมและมีอิสระ เพื่อจะเป็นทรัพยากรสำคัญในการพัฒนาประเทศ การศึกษาเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานและเป็นเสรีภาพของบุคคล ที่รัฐต้องให้การส่งเสริมสนับสนุน พัฒนาคุณภาพให้ดีและมีมาตรฐานการจัดการศึกษาในทุกระดับและทุกรูปแบบให้มีเท่าเทียมกันกับนานาประเทศ

  โดยเฉพาะการพัฒนาความคิด สติปัญญา และศักยภาพของผู้เรียน เพื่อเป็นประชากรคุณภาพของประเทศและประชาคมโลก การศึกษาต้องเป็นระบบสวัสดิการหรือรัฐสวัสดิการเพื่อการศึกษาแบบถ้วนหน้าจนถึงระดับปริญญาตรี กับทั้งส่งเสริมสนับสนุนนักเรียน นักศึกษาที่ศึกษาในต่างประเทศ สร้างโอกาสทางการศึกษาของผู้มีข้อจำกัดด้านเงินทุน โดยสนับสนุนการจัดตั้งกองทุนช่วยเหลือการศึกษาที่กระจายอำนาจให้ท้องถิ่นหรือชุมชนเป็นฝ่ายบริหารและดำเนินการ


     กรณีหนี้จากกองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) จะหลีกเลี่ยงและ/หรือยุติการฟ้องร้องดำเนินคดี และปรับเปลี่ยนรูปแบบการคืนเงินกู้ยืมให้เหมาะสม โดยใช้มาตรการความยุติธรรม มาตรฐานสิทธิมนุษยชน และนโยบายสร้างงาน สร้างอาชีพ การพัฒนา และวิธีทางการปกครองแทน จากหลักคิดว่าการศึกษาเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานคนจบการศึกษาถือว่ารัฐได้คนมีคุณภาพ ถือว่าประเทศได้กำไรเพราะ
มีพลเมืองที่มีคุณภาพส่วนเด็กที่ไปติดยาเสพติดนั้นถือว่ารัฐขาดทุน

     ดังนั้นรัฐ การเป็นหนี้ควรใช้หนี้เฉพาะที่กู้ยืม แต่ไม่ควรฟ้องร้อง และการเรียกเงินปรับและมีดอกเบี้ย กับ กยศ อาจขัดหลักสิทธิมนุษชน  และพรรคมีนโนบายกระจายอำนาจเรื่องการศึกษา ส่งเสริมและสนับสนุนให้สถานศึกษาทุกระดับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ชุมชน องค์การทางศาสนา และเอกชน มีบทบาทในการจัดการศึกษาแทนกระทรวงศึกษา และพัฒนาครูให้มีคุณภาพและความรับผิดชอบ ใช้เทคโนโลยีในการพัฒนาการศึกษา    รวมถึงส่งเสริมการวิจัยให้มีกองทุนสนับสนุนการวิจัยที่โรงเรียน สถาบันการศึกษา และท้องถิ่น ให้ครู นักวิจัย นักวิชาการสามารถเข้าถึงทุนการวิจัยได้อย่างเท่าเทียมกัน
ขอบคุณภาพ/ข่าวอับดุลหาดี เจ๊ะยอ จ.ยะลา

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น