โฆษณา

จำนวนผู้เข้าชม

วิเคราะห์ เจาะลึก มุมมองการเมือง พบกับนายหัวไทรนักข่าวหัวเห็ด จาก ปลายด้ามขวานชายแดนใต้

วันจันทร์ที่ 3 ธันวาคม พ.ศ. 2561

(ชมคลิป)มูลนิธิอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติอันดามันร่วมกับกอ.รมน.ภาค4ส่วนหน้า กฟผ.และหน่วยงานงานเกี่ยวข้อง ร่วม ปลูกป่าชายเลน 10,989 กล้า เนื้อที่ 15 ไร่ ในพื้นที่ป่าชายเลน คลองปากน้ำ ต.ปากน้ำ อ.เมืองจ.กระบี่(ชมคลิป)มูลนิธิอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติอันดามันร่วมกับกอ.รมน.ภาค4ส่วนหน้า  กฟผ.และหน่วยงานงานเกี่ยวข้อง ร่วม ปลูกป่าชายเลน 10,989 กล้า เนื้อที่ 15 ไร่ ในพื้นที่ป่าชายเลน คลองปากน้ำ ต.ปากน้ำ อ.เมืองจ.กระบี่

มูลนิธิอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติอันดามันร่วมกับกอ.รมน.ภาค4ส่วนหน้า  กฟผ.และหน่วยงานงานเกี่ยวข้อง ร่วม ปลูกป่าชายเลน 10,989 กล้า เนื้อที่ 15 ไร่ ในพื้นที่ป่าชายเลน คลองปากน้ำ ต.ปากน้ำ อ.เมืองจ.กระบี่   ถวายเป็นพระราชกุศลโครงการ รวมใจภักดิ์ ปลูกรักป่าชายเลน  เพื่อถวายเป็นพรราชกุศล  เนื่องในวันคล้ายวัน คล้ายวันเฉลิมพระชนพรรษา สมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลเดช  บรมนาถบพิตร รัชกาลที่9  วันที่ 5 ธันวาคมทุกปี


เมื่อวันที่ 3 ธ.ค.61  ที่   ป่าชายเลน  คลองปากน้ำ  ตำบลปากน้ำ  อำเภอเมือง  จังหวัดกระบี่   พันเอกชัยพิพัฒน์   รันสูงเนิน   รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดกระบี่ (ท)    ประธานพิธีเปิดโครงการรวมใจภักดิ์ปลูกรักษ์ป่าชายเลน  เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลเดช  รัชกาลที่  9 

โดยมี  นายผล  ขวัญนุ้ย  ผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการภาคใต้ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย  กล่าวความเป็นมา  นายสำราญ. สินธ์ทอง. เลขาธิการมูลนิธิอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติอันดามัน. ที่ปรึกษาสำนักประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและความมั่นคงกองทัพบก  กล่าวรายงาน    


  มูลนิธิอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติอันดามัน ได้ จัดโครงการ รวมใจภักดิ์ปลูกรักป่าชายเลน 10,989 กล้าเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชรัชกาลที่ 9 ทั้งนี้ด้วยความตระหนัก ถึงความสำคัญและปัญหาความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติและป่าชายเลน. จึงได้จัดกิจกรรมการรณรงค์เผยแพร่ความสำคัญและปัญหาเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติ

เพื่อมุ่งหวังให้ทุกภาคส่วนช่วยกันอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ.จึงร่วมกับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จัดโครงการรวมใจภักดิ์รักษ์ป่าชายเลน.   จำนวน   10,989 กล้า  โดยประธานนำมอบกล้าไม้ให้แก่ส่วนราชการและผู้นำชุมชน นำคณะผู้เข้าร่วมกิจกรรมร่วมโครงการดังกล่าว  และมีโครงการปลูกจิตสำนึกให้แก่เยาวชน   ภายใต้โครงการเยาวชนร่วมปกป้องผืนป่าอีกกิจกรรมหนึ่งด้วย 

การรณรงค์การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จะเป็นการเสริมสร้างองค์ความรู้   และจิตสำนึกของประชาชน ให้ตระหนักถึงสภาวะการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ  เพื่อรองรับและบรรเทาปัญหาที่จะเกิดขึ้นในอนาคตได้เป็นอย่างดี
 รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดกระบี่   กล่าวว่า  พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุยเดชรัชกาลที่ 9 ได้ทรงมีพระราชดำรัสในเรื่องของการปลูกป่าว่า. ควรปลูกต้นไม้ในใจคนเสียก่อนและคนเหล่านั้นจะพากันปลูกต้นไม้ลงบนแผ่นดินและรักษาต้นไม้ด้วยตัวเอง. ดังนั้น เพื่อฟื้นฟูป่าชายเลนและสร้างจิตสำนึกให้กับประชาชนเยาวชนที่เข้าร่วมกิจกรรมและอนุรักษ์ป่าชายเลนให้อยู่กับชุมชนอย่างยั่งยืนต่อไป...

ขอบคุณกระบี่//ณัฏฐพงษ์ ศรีปล้อง  รายงาน

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น