โฆษณา

จำนวนผู้เข้าชม

วิเคราะห์ เจาะลึก มุมมองการเมือง พบกับนายหัวไทรนักข่าวหัวเห็ด จาก ปลายด้ามขวานชายแดนใต้

วันเสาร์ที่ 22 ธันวาคม พ.ศ. 2561

ปัตตานี พ.อ.สุรเทพ หนูแก้ว รอง ผบ.พล.ร.15/รอง ผอ.ศปพร. ประธานพิธีเปิดการฝึกทบทวนพิเศษราษฎรอาสารักษาหมู่บ้าน(อรบ.) พัน อรบ.ปะนาเระ (1)


  ปัตตานี พ.อ.สุรเทพ หนูแก้ว รอง ผบ.พล.ร.15/รอง ผอ.ศปพร. ประธานพิธีเปิดการฝึกทบทวนพิเศษราษฎรอาสารักษาหมู่บ้าน(อรบ.) พัน อรบ.ปะนาเระ (1) 
เมื่อ;วันที่ 22 ธ.ค.61 09.00 น.พ.อ.สุรเทพ หนูแก้ว รอง ผบ.พล.ร.15/รอง ผอ.ศปพร. ประธานพิธีเปิดการฝึกทบทวนพิเศษราษฎรอาสารักษาหมู่บ้าน(อรบ.) พัน อรบ.ปะนาเระ (1) โดยมี รอง หน.คณะทำงานฯที่ 2หน.ฝ่ายความมั่นคง อ.ปะนาเระหน.ชุดมวลชนสัมพันธ์ สภ.ปานาเระ และ หน.กองพัน อรบ. ร่วมต้อนรับณ สโมสร ร.153 พัน.1 ค่ายสมเด็จพระสุริโยทัย อ.หนองจิก จ.ปัตตานี


      ในการนี้ ได้ให้โอวาท และมอบแนวทางการฝึก, การอยู่ร่วมกันอย่างพหุวัฒนธรรมด้วยความเข้าใจกัน, การ รปภ.ตนเองและชุมชน ตลอดจนสร้างความเข้าใจนโยบายการแก้ไขปัญหาของรัฐ

 รวมทั้งการปฏิบัติงานร่วมกับเจ้าหน้าที่รัฐ ในฐานะกำลังประชาชน โดยยึดหลักปฏิบัติตามกฎหมายระหว่างประเทศ ว่าด้วยสิทธิมนุษยขน  และการปกครองตามระบบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น