โฆษณา

จำนวนผู้เข้าชม

วิเคราะห์ เจาะลึก มุมมองการเมือง พบกับนายหัวไทรนักข่าวหัวเห็ด จาก ปลายด้ามขวานชายแดนใต้

วันอังคารที่ 18 ธันวาคม พ.ศ. 2561

'ณ ศูนย์ฝึกและอบรมฯ เขต 11'จ.ลพบุรี 'ข้าพเจ้าขอชื่นชมในความมุ่งมั่นตั้งใจของลูกหลานเยาวชนทุกคนในวันนี้'


'ณ ศูนย์ฝึกและอบรมฯ เขต 11'จ.ลพบุรี  'ข้าพเจ้าขอชื่นชมในความมุ่งมั่นตั้งใจของลูกหลานเยาวชนทุกคนในวันนี้'
เมื่อเช้าวันนี้ วันที่17 ธ.ค. 61 เวลา 09.30 น. ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำนายกรัฐมนตรี ปฏิบัติราชการกระทรวงยุติธรรม ตรวจเยี่ยม ประชุม และพบปะหารือกับผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงานราชการ ครูอาจารย์ นักสังคมสงเคราะห์ ฝ่ายปกครอง บุคลากรในสังกัด

  และบรรยายพิเศษ เรื่อง 'หน้าที่ความรับผิดชอบของประชาชนชาวไทย และการเรียนรู้วิชาภาษาอังกฤษ' แก่ลูกหลานเยาวชนศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน เขต 11 จังหวัดลพบุรี ณ ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน เขต 11 จังหวัดลพบุรี อ.พัฒนานิคม จ.ลพบุรี


ดั่งความตอนหนึ่งในการบรรยายพิเศษเมื่อเช้าวันนี้ ม.ล.ปนัดดา กล่าวว่า :

"เด็กในวันนี้ คือ อนาคตของชาติ ไม่มีใครแม้เพียงผู้เดียวสามารถปฏิเสธความรับผิดชอบใหญ่หลวงนี้ได้ ผู้ใหญ่ที่เข้าครอบงำเด็กให้กระทำความผิด ย่อมถือเป็นผู้ทำลายล้างความศักดิ์สิทธิ์แห่งบทบัญญัติของกฎหมาย มากไปกว่านั้นคือการทำลายล้างอนาคตของชาติ ทรัพยากรบุคคลคือลูกหลานของแผ่นดิน

 ลูกหลานต้องร่วมกันมุ่งมั่นเสริมสร้างความสำนึกให้เกิดขึ้นในดวงใจเราทุกคนโดยตลอดเวลาว่า เราต้องดำรงรักษาชาติ เราต้องหวงแหนชาติ เพียรบำเพ็ญคุณงามความดีให้เกิดความเจริญรุ่งเรืองและความมั่นคงแก่ชาติ เป็นพลเมืองดีของชาติ ยึดมั่นหลักสุจริตธรรม อันเป็นการแสดงออกซึ่งความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณในฐานะที่เราได้เกิดมาเป็นคนไทยใต้ร่มพระบารมี"

#ศูนย์ฝึกและอบรมฯจังหวัดลพบุรี#

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น