จำนวนผู้เข้าชม

วันอังคารที่ 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561

รายการคืนคุณให้แผ่นดิน ททบ.5 “ตามรอยสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช(สมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรี )มหาวีรกษัตริย์ของประเทศไทย”

รายการคืนคุณให้แผ่นดิน ททบ.5 “ตามรอยสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช(สมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรี )มหาวีรกษัตริย์ของประเทศไทย”


“ตามรอยสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช
(สมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรี )
มหาวีรกษัตริย์ของประเทศไทย”

ณ วัดหงส์รัตนาราม ราชวรวิหาร ตั้งอยู่ที่ริมคลองบางกอกใหญ่(คลองบางหลวง ) แขวงวัดอรุณ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร

 บริเวณ สระน้ำมนต์วัดหงส์รัตนาราม ราชวรวิหาร
 สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช เสด็จมาสรงน้ำที่สระน้ำมนต์วัดหงส์รัตนารามทุกครั้งเมื่อมีพระราชพิธีสำคัญ

  สระน้ำมนต์วัดหงส์รัตนาราม ราชวรวิหารได้อัญเชิญน้ำมนต์จากพระอารามหลวงทั่วประเทศที่สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชได้ทรงเสด็จทั่วทุกวัดพระอารามหลวงทั่วประเทศ
อัญเชิญมาไว้ที่ สระน้ำมนต์ วัดหงส์รัตนาราม ราชวรวิหาร
สระน้ำมนต์วัดหงส์รัตนาราม ราชวรวิหารได้ฝังอาคมพุทธมนต์หลายประการทั้งสี่ทิศ
ของสระน้ำมนต์
หากผู้ใด ได้อาบ ดื่ม น้ำมนต์ในสระของแต่ละทิศจะอำนวยผลให้สัมฤทธิ์ต่างกัน


ทิศตะวันออก:
ดีทางเมตตามหานิยม

ทิศใต้:
ดีทางมหาลาภและค้าขาย

ทิศเหนือ:
ดีบำบัด ทุกข์โศก โรคภัย

ทิศตะวันตก:
ดีทางแคล้วคลาดอยู่ยงคงกระพันชาตรีเรื่องราวความเป็นมาอย่างไรภาพและบรรยากาศภายในวัดหงส์รัตนาราม ราชวรวิหาร. ..ติดตามชมในรายการคืนคุณให้แผ่นดิน ททบ.5
 
สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช

“ดังคำพระราชปณิธาน ด้วยน้ำพระทัยของพระองค์ว่า”

อันตัวพ่อ ชื่อว่า พระยาตาก
ทนทุกข์ยาก กู้ชาติ พระศาสนา
ถวายแผ่นดิน ให้เป็น พุทธบูชา
แต่พระศาสนา สมณะ พุทธโคดม
ให้ยืนยง คงถ้วน ห้าพันปี
สมณะพราหมณ์ชี ปฎิบัติ ให้พอสม
เจริญสมถะ วิปัสสนา พ่อชื่นชม
ถวายบังคม รอยบาท พระศาสดา
คิดถึงพ่อ พ่ออยู่ คู่กับเจ้า
ชาติของเรา คงอยู่ คู่กับเจ้า
ชาติของเรา คงอยู่ คู่พระศาสนา
พุทธศาสนา คงอยู่ คู่พระศาสนา
พุทธศาสนา อยู่ยง คู่องค์กษัตรา
พระศาสดา ฝากไว้ ให้คู่กัน


ติดตามชมภาพและบรรยากาศในรายการคืนคุณให้แผ่นดิน ออกอากาศวันศุกร์ที่ 9 พฤศจิกายน 2561 เวลา 18.00 น.( หลังเคารพธงชาติ ) สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก

  คุณภูวฤทธิ์ พุ่มพวง
  พิธีกรดำเนินรายการ
  คืนคุณให้แผ่นดิน

Cr..ศิริพร จงศิริ
ผู้อำนวยการใหญ่ผลิตรายการคืนคุณให้แผ่นดิน ททบ.5

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น