จำนวนผู้เข้าชม

วันพุธที่ 24 ตุลาคม พ.ศ. 2561

โรงพยาบาลสิรินธรเปิดงานสัปดาห์วันพยาบาลแห่งชาติ


โรงพยาบาลสิรินธรเปิดงานสัปดาห์วันพยาบาลแห่งชาติ


        เมื่อวันพุธที่ 24 ตุลาคม 2561เวลา 09.00 น. นายแพทย์ยลชัย จงจิระศิริ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสิรินธร
นายแพทย์ยุทธนา เศรษฐนันท์ รองผู้อำนวยการ ฝ่ายการแพทย์

ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงานสัปดาห์วันพยาบาลแห่งชาติ
กิจกรรมภายในงานมี

- การตรวจประเมินสุขภาพเบื้องต้น
- การให้ความรู้เรื่องอาหาร ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง เบาหวาน ความดันโลหิตสูง
- การดูแลตนเองอย่างไรให้ห่างใกลโรค
- การให้ความรู้ทักษะพื้นฐานเพื่อป้องกันสมองเสื่อม


ฟรีตลอดงาน
ณ อาคารโรงพยาบาล ชั้น 1 โรงพยายบาลสิรินธร สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น