จำนวนผู้เข้าชม

วันพุธที่ 24 ตุลาคม พ.ศ. 2561

โรงพยาบาลสิรินธร ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายสักการะ พระบรมราชาอนุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันปิยมหาราช


โรงพยาบาลสิรินธร ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายสักการะ พระบรมราชาอนุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันปิยมหาราช

เมื่อวันพุธที่ 23 ตุลาคม 2561
นายยลชัย จงจิระศิริ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสิรินธร นส.พัชราภรณ์ กระบวนรัตน์ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร
บุคลากรโรงพยาบาลสิรินธร พร้อมคณะผู้บริหารสำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานครเข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายสักการะ พระบรมราชาอนุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันปิยมหาราช
เพื่อเป็นการรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่าน


โดยได้รับเกียรติจาก นายพิชญา นาควัชระ รองปลัดกรุงเทพมหานคร เป็นประธานในพิธี ณ โรงพยาบาลกลาง สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น