จำนวนผู้เข้าชม

วันอาทิตย์ที่ 21 ตุลาคม พ.ศ. 2561

โรงพยาบาลสิรินธร รับมอบบริจาคชุดเครื่องเสียง จาก นางอัมพร พูลเล็ก และครอบครัวโรงพยาบาลสิรินธร รับมอบบริจาคชุดเครื่องเสียง จาก นางอัมพร พูลเล็ก และครอบครัว          เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๐๐ น. นพ.ยลชัย จงจิระศิริ  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสิรินธร เป็นตัวแทนรับมอบบริจาคชุดเครื่องเสียง จำนวน ๑ ชุด จาก นางอัมพร พูลเล็ก และครอบครัว

        เพื่อใช้ในกลุ่มงานออร์โธปิดิกส์ โรงพยาบาลสิรินธร ทั้งนี้ทางโรงพยาบาลสิรินธร มีแผนพัฒนาขยายบริการ และรองรับจำนวนผู้ป่วยที่เพิ่มมากขึ้น 

        ทางโรงพยาบาลขอขอบคุณด้วยความยินดียิ่ง และขอให้ผู้บริจาค ตลอดจนครอบครัว ประสบแต่ความสุข ความเจริญ ทุกๆท่านด้วยเทอญ

ประพันธ์  ฤทธิวงศ์/บก.เวปปลายด้ามขวาน@ชายแดนใต้

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น