จำนวนผู้เข้าชม

วันพุธที่ 17 ตุลาคม พ.ศ. 2561

นพ.ยลชัย จงจิระศิริ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสิรินธร นพ.ยุทธนา เศรษฐนันท์ รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ และน.ส.พัชราภรณ์ กระบวนรัตน์ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร พร้อมบุคลากรโรงพยาบาล เยี่ยมชมนิทรรศการศาสตร์พระราชา 23


นพ.ยลชัย จงจิระศิริ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสิรินธร นพ.ยุทธนา เศรษฐนันท์ รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ และน.ส.พัชราภรณ์ กระบวนรัตน์ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร พร้อมบุคลากรโรงพยาบาล เยี่ยมชมนิทรรศการศาสตร์พระราชา 23


                    เมื่อวันศุกร์ที่ 12 ตุลาคม 2561 เวลา 9.30 น. นพ.ยลชัย จงจิระศิริ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสิรินธร นพ.ยุทธนา เศรษฐนันท์ รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ และน.ส.พัชราภรณ์ กระบวนรัตน์ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร พร้อมบุคลากรโรงพยาบาล เยี่ยมชมนิทรรศการศาสตร์พระราชา 23 หลักการทรงงาน
   ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ในหลวงรัชกาล ที่ 9ณ อาคารโรงพยาบาล ชั้น 1 โรงพยายบาลสิรินธร สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น