จำนวนผู้เข้าชม

วันจันทร์ที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2561

นราธิวาสแถลงข่าวจัดงานมหกรรมวัฒนธรรมชุมชนขุนละหาร ครั้งที่ 6 Pelepas ปลือปะห์ (ปลดปล่อย ) ขบวนช้างย้อนตำนานขุนละหาร บ้านศาลาลูกไก่-กาเด็ง เพื่อฟื้นฟูศิลปวัฒนธรรมโบราณที่ทรงคุณค่าของชุมชนพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้.นราธิวาสแถลงข่าวจัดงานมหกรรมวัฒนธรรมชุมชนขุนละหาร ครั้งที่ 6 Pelepas ปลือปะห์   (ปลดปล่อย ) ขบวนช้างย้อนตำนานขุนละหาร บ้านศาลาลูกไก่-กาเด็ง  เพื่อฟื้นฟูศิลปวัฒนธรรมโบราณที่ทรงคุณค่าของชุมชนพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้
 วันนี้ 20 ส.ค.61 เวลา 12.00 น ณ พิพิธภัณฑ์ขุนละหาร อ.ยี่งอ จ.นราธิวาส  นายสุรพร  พร้อมมูล ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส เป็นประธานแถลงข่าวงานมหกรรมวัฒนธรรมชุมชนขุนละหาร ครั้งที่ 6 ตอน Pelepas (ปลดปล่อย ) ภายใต้กิจกรรม การเปิดตัวชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ณ พิพิธภัณฑ์ขุนละหาร  อ.ยี่งอ จ.นราธิวาส

 โดยมีนายไกรวุฒิ  ช่วยสถิตย์ พัฒนาชุมชนจังหวัดนราธิวาส  นายยุทธนา พรหมณี ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ปลัดอำเภอ รักษาราชการแทน นายอำเภอยี่งอ นายรัศมินทร์  นิติธรรม  ประธานพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นขุนละหาร อ.ยี่งอ จ.นราธิวาส  ร่วมแถลงข่าวการจัดงานฯ นายสุรพร  พร้อมมูล ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส กล่าวว่า การจัดงานเปิดตัวชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ณ พิพิธภัณฑ์ขุนละหาร อ.ยี่งอ จ.นราธิวาสครั้งนี้ถือเป็นการเผยแพร่อัตลักษณ์พื้นถิ่นที่ควรค่าแก่การอนุรักษ์ไว้ เพราะถือว่าเป็นพิพิธภัณฑ์มีชีวิตที่สะท้อนภาพความเป็นอยู่แต่เก่าก่อนของคนในพื้นที่ มีเรื่องราว มีประวัติความเป็นมาที่ควรศึกษา ถือเป็นการศึกษาวิถีชีวิตของคนโบราณของชุมชนขุนละหาร ที่อาศัยอยู่ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

 นายไกรวุฒิ  ช่วยสถิตย์  พัฒนาชุมชนจังหวัดนราธิวาส กล่าวถึงการจัดกิจกรรมชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ณ พิพิธภัณฑ์ขุนละหาร ดังกล่าวว่าจะต้องมีการนำเสนอเรื่องราวที่น่าสนใจ และประวัติความเป็นมาของวัฒนธรรมชุมชนขุนละหารที่มีมาแต่โบราณ ให้ประชาชนหรือนักท่องเที่ยวที่สนใจได้รับข้อมูลและความรู้เชิงลึกเกี่ยวกับชุมชนขุนละหาร เพื่อเป็นการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ถึงวัฒนธรรมพื้นถิ่นของพื้นที่ ที่จะไม่สูญหายไปตามกาลเวลา


 นายยุทธนา พรหมณี ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส กล่าวว่า วิทยาลัยชุมชนจังหวัดนราธิวาสมีนโยบายที่จะส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม จึงได้นำนักศึกษามาศึกษาเรียนรู้ ประวัติความเป็นมาต่างๆของพิพิธภัณฑ์ขุนละหาร โดยเฉพาะการส่งเสริมการฟื้นฟูการทำผ้า Pelepas ปลือปะห์ (ปลดปล่อย ) ซึ่งถือเป็นวิถีชีวิตของคนในชุมชนขุนละหาร ที่สามารถนำมาเผยแพร่และสานต่อ ทั้งยังเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมพื้นถิ่นไปสู่สาธารณชนอีกด้วย


 ด้านนายรัศมินทร์  นิติธรรม  ประธานพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นขุนละหาร กล่าวเชิญชวนประชาชนมาเที่ยวชม งานมหกรรมวัฒนธรรมชุมชนขุนละหาร ครั้งที่ 6 ตอน Pelepas ปลือปะห์ (ปลดปล่อย) ขบวนช้างย้อนตำนานขุนละหาร บ้านศาลาลูกไก่-กาเด็ง ที่จัดขึ้นในวันเสาร์ที่ 8 กันยายน 2561  นี้ ณ  ชุมชนบ้านกาเด็ง  อ.ยี่งอ จ.นราธิวาส ซึ่งจะมีขบวนแห่ทางวัฒนธรรมโบราณ มีการนำเสนอการทำผ้า Pelepas (ปลดปล่อย ) หรือการพันผ้าโพกศรีษะโบราณ  การแสดงตารีฮีนาและการแสดงศิลปะป้องกันสีละจากประเทศมาเลเซีย ซึ่งถือเป็นการแสดงวัฒนธรรมระหว่าง 2 ประเทศ ที่นับว่าปัจจุบันนี้หาชมได้ยาก


 พร้อมกล่าวเพิ่มเติมว่า ไฮไลท์สำคัญของงานนี้มีการเน้นในประเพณีวัฒนธรรมพื้นถิ่นโบราณ การเผยแพร่ความเป็นมาของการโพกศรีษะแบบโบราณในหลากหลายรูปแบบ พร้อมมีการสาธิตการโพกศรีษะ  นอกจากนั้นยังมีการเสวนาในหัวข้อ สมูตัรมงกุฎแห่งชาวมลายู  จากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญจากประเทศไทย และประเทศมาเลเซีย ด้วย

ข่าว.แวดาโอ๊ะ หะไร จ.นราธิวาส

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น