จำนวนผู้เข้าชม

วันอังคารที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2561

'ต้อนรับคณาจารย์และนักศึกษา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ณ วังวรดิศ เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย' 'ยินดียิ่งนัก แขกแก้วมาเยือน'


           'ต้อนรับคณาจารย์และนักศึกษา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ณ วังวรดิศ เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย'
'ยินดียิ่งนัก แขกแก้วมาเยือน'


              "เยาวชน คือ ความหวังของชาติบ้านเมืองในทุกยุคสมัย ลูกๆ หลานๆ มาเยี่ยมวังวรดิศ วังซึ่งเคยเป็นที่ประทับของสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ องค์ปฐมเสนาบดีกระทรวงมหาดไทย ซึ่งสมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์ฯ ได้มอบรางวัลเกียรติยศแก่ทายาทชั้นหลานของเสด็จในกรม คือ อดีตเอกอัครราชทูต หม่อมราชวงศ์สังขดิศ ดิศกุล ประการสำคัญที่ผู้คนกล่าวชื่นชมกันอย่างกว้างขวาง คือ การไม่ขาย การไม่ให้เช่า

               ตามที่มีผู้ติดต่อมาขอซื้อและขอเช่าเป็นจำนวนมาก แต่เป็นความแน่วแน่มั่นคงที่คุณพ่อ (ม.ร.ว.สังขดิศ) จะดำรงรักษาวังวรดิศเป็นแหล่งเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์ และเป็นสถานศึกษาคุณธรรม วังวรดิศได้รับพระราชทานพระมหากรุณาธิคุณจากพระบรมวงศานุวงศ์มาโดยตลอดระยะเวลาอันยาวนานมากถึง ๖ แผ่นดิน


             สิ่งหนึ่งที่สมเด็จฯ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ ประทานสอนแก่ศิษย์โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยและโรงเรียนเทพศิรินทร์ คือ เรื่อง 'ความซื่อสัตย์สุจริต' ที่ผมใคร่ขอฝากคณาจารย์และนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ทุกท่านช่วยกันสืบสานขยายผล

           'ความซื่อสัตย์' หมายถึงหัวใจแห่งการดำรงชีวิตของคนทุกคนบนโลกใบนี้ ผู้ใดไม่ปฏิบัติคือบาปทางใจที่ตามติดตัวไปเรื่อย คนทุกคนต้องมีหลักศีลธรรมเป็นหลักชัยหรือเป้าหมายเพื่อก้าวไปสู่ความสำเร็จในชีวิต จะยากดีมีจน ใหญ่โตเพียงไหน ต้องมีจริยธรรม ถือเป็นคุณสมบัติในทางบวก เป็นคุณสมบัติควบคู่กับหลักคุณธรรม และขาดไม่ได้จากชีวิตปุถุชนเพื่อให้เกิดความสำเร็จในการดำเนินชีวิต เช่น ความซื่อสัตย์สุจริต ความจริงใจ ความอ่อนน้อมถ่อมตน ความเป็นสุภาพชน และความตรงไปตรงมา

              รวมถึงการงดเว้นการโกหกหลอกลวง การทุจริตคดโกง ความลุแก่อำนาจ ข่มเหงรังแกผู้คน สิ่งนี้ คือ ตัวนำสังคมสู่ความตกต่ำ สำคัญไปกว่านั้น บรรพบุรุษไทยได้อบรมสั่งสอนเราทุกคนไว้ว่า ความซื่อสัตย์ คือ หลักสุจริตธรรมอันนำพาคนทุกคนไปสู่สิ่งที่ดีกว่า เป็นที่เชิดหน้าชูตา เป็นที่ไว้วางใจเคารพนับถือของผู้คนที่เราต้องยึดมั่นเป็นอุดมการณ์แห่งชีวิต หาใช่ปฏิบัติในทางตรงข้าม กลายเป็นสิ่งที่เรียกว่า ทั้งผิดพลาดและบกพร่อง สุดท้ายแล้วพาลงเหวลงนรก"

/ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล
วังวรดิศ
๒๘ พ.ค.๖๑

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น