จำนวนผู้เข้าชม

วันอังคารที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2561

นครศรีธรรม พล.ต.กฤษดา พงษ์สามารถผบ.พล.ร.5 เป็นประธานในพิธีการตรวจสภาพความพร้อมรบและเดินทางไกล ของ นขต.บก.พล.ร.5 ภายในค่ายเทพสตรีศรีสุนทร


นครศรีธรรมราช  พล.ต.กฤษดา พงษ์สามารถผบ.พล.ร.เป็นประธานในพิธีการตรวจสภาพความพร้อมรบและเดินทางไกล ของ นขต.บก.พล.ร.ภายในค่ายเทพสตรีศรีสุนทร


              เมื่อ 28 พ.ค.61พล.ต.กฤษดา พงษ์สามารถผบ.พล.ร.5 เป็นประธานในพิธีการตรวจสภาพความพร้อมรบและเดินทางไกล ของ นขต.บก.พล.ร.5 ภายในค่ายเทพสตรีศรีสุนทร อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช 

              ทั้งนี้เพื่อเตรียมความพร้อมกำลังพลและยุทโธปกรณ์ในการเตรียมกำลัง ให้มีความพร้อมด้านร่างกายจิตใจ สามารถปฏิบัติงาน รองรับทุกภารกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

             พร้อมทั้งได้เยี่ยมเยียนครอบครัวกำลังพล สอบถามความเป็นอยู่ รับทราบปัญหาข้อขัดข้องและข้อเสนอแนะในการพัฒนาคุณภาพชีวิตกำลังพลและครอบครัว ให้ดีขึ้นตามลำดับ โดยภายหลังการเดินทางไกล

       
     ได้ทำการทดสอบแข่งขันยิงปืนพกของกำลังพล ณ สนามยิงปืน ช.พัน.5 พล.ร.5 เพื่อพัฒนาทักษะความชำนาญ สร้างความคุ้นเคยในการใช้อาวุธได้อย่างปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ ต่อไป

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น