จำนวนผู้เข้าชม

วันอังคารที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2561

พลตรี กฤษดา พงษ์สามารถผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 5 เดินทางลงพื้นที่ชุมชนรอบค่ายเทพสตรีศรีสุนทร ต.เขาโร อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช เข้าเยี่ยมเยียน ผู้ป่วยชราภาพซึ่งเป็นผู้ป่วยติดเตียง


พลตรี กฤษดา พงษ์สามารถผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ เดินทางลงพื้นที่ชุมชนรอบค่ายเทพสตรีศรีสุนทร ต.เขาโร อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช เข้าเยี่ยมเยียน ผู้ป่วยชราภาพซึ่งเป็นผู้ป่วยติดเตียง


                     เมื่อ 29 พ.ค.61พลตรี กฤษดา พงษ์สามารถผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 5 เดินทางลงพื้นที่ชุมชนรอบค่ายเทพสตรีศรีสุนทร ต.เขาโร อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช เข้าเยี่ยมเยียน ผู้ป่วยชราภาพซึ่งเป็นผู้ป่วยติดเตียงไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ และดวงตาบอดพิการ ตามโครงการ คนไทย ไม่ทิ้งกัน ของกองพลทหารราบที่ 5

               และร่วมทำบุญช่วยเหลือผู้ป่วยสูงอายุในห้วงเทศกาลวิสาขบูชา โดยได้สอบถามสภาพความเป็นอยู่ และความต้องการที่ให้ทางส่วนราชการช่วยเหลือ พร้อมทั้งได้มอบสิ่งของเครื่องใช้ที่จำเป็น ยารักษาโรค

           

       และอุปกรณ์ทางการแพทย์สำหรับดูแลผู้ป่วยติดเตียง ทั้งนี้เป็นไปตามนโยบายแม่ทัพภาคที่ 4 และ ผู้บัญชาการทหารบก ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน โดยเฉพาะผู้ป่วยพิการทุพพลภาพและยากจน ทั้งนี้กองพลทหารราบที่ 5 จะดำเนินการโครงการดังกล่าวอย่างต่อเนื่องเพื่อให้เป็นรูปธรรม ตามนโยบายที่กำหนดต่อไป

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น