จำนวนผู้เข้าชม

วันอังคารที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2561

ปัตตานี พ.อ.ภูมิพัฒน์ บุญเรืองขาว ผบ.ฉก.ทพ.44 พร้อมด้วยพระภิกษุสงฆ์, กำนัน, ผู้ใหญ่บ้าน, ชป.กร.ทพ.44 และประชาชนชาวไทยพุทธ ได้เข้าพบปะพัฒนาสัมพันธ์กับผู้นำศาสนา และประชาชนชาวไทยมุสลิม ณ มัสยิดฮีดายาตุลซอลีฮีน


 ปัตตานี พ.อ.ภูมิพัฒน์  บุญเรืองขาว ผบ.ฉก.ทพ.44 พร้อมด้วยพระภิกษุสงฆ์กำนันผู้ใหญ่บ้านชป.กร.ทพ.44 และประชาชนชาวไทยพุทธ ได้เข้าพบปะพัฒนาสัมพันธ์กับผู้นำศาสนา และประชาชนชาวไทยมุสลิม ณ มัสยิดฮีดายาตุลซอลีฮีน 


                    เมื่อวันที่ 28 พ.ค.61เวลา 15.30น. พ.อ.ภูมิพัฒน์  บุญเรืองขาว ผบ.ฉก.ทพ.44 พร้อมด้วยพระภิกษุสงฆ์, กำนัน, ผู้ใหญ่บ้าน, ชป.กร.ทพ.44 และประชาชนชาวไทยพุทธ ม.1, ม.3, ม.4 ต.ทุ่งคล้า อ.สายบุรี จ.ปัตตานี 

                 ได้เข้าพบปะพัฒนาสัมพันธ์กับผู้นำศาสนา และประชาชนชาวไทยมุสลิม ณ มัสยิดฮีดายาตุลซอลีฮีน บ.จาเราะบาตู ม.1 ต.ทุ่งคล้า อ.สายบุรี จ.ปัตตานี
              พร้อมได้มอบอินทผาลัม, นมเพื่อสุขภาพ, เครื่องดื่มน้ำหวาน และน้ำตาลทราย เพื่อใช้ในห้วงเทศกาลเดือนรอมฎอน ฮ.ศ.1439 อันประเสริฐ ของพี่น้องไทยมุสลิม  เพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดีและสร้างความสัมพันธ์ในการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข ระหว่างพี่น้องไทยพุทธ และไทยมุสลิมในพื้นที่ ทั้งนี้เป็นไปตามนโยบายของ ผบ.ฉก.ปัตตานี

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น