จำนวนผู้เข้าชม

วันเสาร์ที่ 5 พฤษภาคม พ.ศ. 2561

พลโทผดุง ยิ่งไพบูลย์สุข ผู้แทนนายกรัฐมนตรี ลงพื้นที่รับฟังปัญหาเกษตรกรชาวสวนปาล์มน้ำมันจังหวัดกระบี่ (ชมคลิป)       พลโทผดุง ยิ่งไพบูลย์สุข ผู้แทนนายกรัฐมนตรี   ลงพื้นที่รับฟังปัญหาเกษตรกรชาวสวนปาล์มน้ำมันจังหวัดกระบี่  (ชมคลิป)

       พลโทผดุง ยิ่งไพบูลย์สุข ผู้แทนนายกรัฐมนตรี   ลงพื้นที่รับฟังปัญหาเกษตรกรชาวสวนปาล์มน้ำมันจังหวัดกระบี่   และจังหวัดใกล้เคียง    เพื่อหาแนวทางแก้ปัญหาราคาผลผลิตตกต่ำโดยเร่งด่วน    ขณะที่ตัวแทนเกษตรกร เสนอ ให้ปรับน้ำมันไบโอดีเซลเป็นบี10 เพื่อเพิ่มปริมาณการใช้น้ำมันปาล์ม และนำน้ำมันปาล์มไปผลิตกระแสไฟฟ้า


              เมื่อวันที่ 2  พ.ค.61  ที่ห้องประชุมพิทักษ์ กระบี่  ตำรวจภูธรจังหวัดกระบี่     พลโทผดุง ยิ่งไพบูลย์สุข  ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการที่4  (ผอ.ศปป.4) กอ.รมน. ผู้แทนนายกรัฐมนตรี   พร้อมด้วยคณะทำงานแก้ปัญหาเกษตรกรชาวสวนปาล์มน้ำมัน คณะทำงานเดินทางมา  รับฟังความคิดเห็น  เกษตรกรชาวสวนปาล์มน้ำมัน จังหวัดกระบี่   โดยมีนายชโยดม  สุวรรณวัฒนะ   ประธานกลุ่มคนปลูกปาล์มน้ำมันจังหวัดกระบี่   และตัวแทนเกษตรกรชาวสวนปาล์มในจังหวัดกระบี่ และจังหวัดตรัง  สุราษฎร์ธานี  และใกล้เคียง  เข้าร่วม รับฟัง   

              พลโทผดุงกล่าวว่า  ตนมาในฐานะคณะทำงานรัฐบาล ได้รับการแต่งตั้งให้มาติดตามมารับฟังปัญหาเกษตรกรชาวสวนปาล์มน้ำมันที่เป็นปัญหาที่เป็นข้อเท็จจริง   ซึ่งที่ผ่านมาข้อมูลปัญหา สาเหตุต่างๆ ที่ได้รับมาไม่ตรงกัน   ดังนั้นในวันนี้ เกษตรกรจะต้องนำเสนอข้อมูลที่ถูกต้องตรงกัน  เพื่อนำปัญหาทั้งหมด ไปหาแนวทางแก้ไข  ซึ่งเชื่อว่าจะมีความรวดเร็ว และดีขึ้นกว่าเดิม   ทั้งนี้ทางนายกรัฐมนตรี ได้มีความเป็นห่วงในเรื่องนี้   ได้แต่งตั้งคณะทำงานแบ่งเป็นฝ่ายต่างๆ  เช่น รับผิดชอบดูแลด้านการตลาด   ดูแลด้านการการผลิต   การปรับปรุงโรงงาน  เป็นต้น เพื่อทำหน้าแก้ปัญหาเกษตรกร

             ด้านนายชโยดม  กล่าวว่า ที่ผ่านมาเกษตรกรชาวสวนปาล์มได้รับความเดือดร้อนจากปัญหาราคาผลผลิตตกต่ำ จากสาเหตุต่างๆ ทั้งการรับซื้อที่ไม่เป็นธรรม การบังคับใช้กฎหมายที่มีอยู่ไม่มีความเด็ดขาดชัดเจนหรือละเว้นการบังคับใช้กฎหมาย รวมถึงไม่ได้นำน้ำมันปาล์มในระบบมาใช้ในพื้นที่โดยการเป็นเชื้อเพลิงในการผลิตกระแสไฟฟ้า ซึ่งทุกปัญหาล้วนซ้ำเติมให้ราคาผลผลิตปาล์มน้ำมันตกต่ำมายาวนาน


              นายชโยดมกล่าวอีกว่า วันนี้จะฝากข้อเสนอ2ข้อที่ต้องการเร่งด่วน คือ การเพิ่มการใช้ปริมาณน้ำมันปาล์มผสมน้ำมัน จากไบโอดีเซล  เป็นบี10  และการนำน้ำมันไปใช้ในการผลิตกระแสไฟฟ้า    ส่วนมาตรการใดๆ ที่จะออกมาเพื่อแก้ไขปัญหาให้เกษตรกรชาวสวนปาล์มเกษตรกรทุกคนพร้อมที่จะให้ความร่วมมือและการสนับสนุนรัฐบาล ในการที่จะทำให้ระบบปาล์มน้ำมันเข็มแข็งและมีเสถียรภาพต่อไป

ขอบคุณข้อมูลภาพ/ข่าว/กระบี่
ณัฏฐพงษ์ ศรีปล้อง รายงาน

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น