จำนวนผู้เข้าชม

วันพุธที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2561

จังหวัดพัทลุงประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดพัทลุง ครั้งที่ 7/2561 เพื่อดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน (ชมคลิป)

จังหวัดพัทลุงประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดพัทลุง ครั้งที่ 7/2561 เพื่อดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน (ชมคลิป)


          เมื่อวันที 21 พฤษภาคม 2561 ที่ห้องประชุมกาบบัว (ชั้น5)  ศาลากลางจังหวัดพัทลุง  นายวันชัย  จันทร์พร  รองผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง  เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดพัทลุง ครั้งที่ 7/2561         ทั้งนี้ ที่ประชุมได้นำเสนอผลการดำเนินงาน ประจำเดือนเมษายน 2561  ผลการดำเนินงานช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2561 และการถอดบทเรียนการดำเนินงานป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2561

         โดยจังหวัดพัทลุงได้ดำเนินการสำรวจจุดเสี่ยง จุดอันตราย บริเวณสี่แยกไฟแดง ทางโค้ง จุดกลับรถต่างๆ บนถนนสายหลัก เพื่อใช้เป็นสถานที่ในการจอดรถไซเรนในช่วงเทศกาลสำคัญ   และได้ดำเนินการตามแนวปฏิบัติ “1 ท้องถิ่น 1 ถนน ปลอดภัย”

        ให้องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นทุกพื้นที่ดำเนินการอย่างเคร่งครัด นอกจากนี้ยังได้แต่งตั้งเจ้าหนักงานวิทยุสมัครเล่นประสานงานประจำอำเภอ เพื่อร่วมปฏิบัติงานป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ณ จุดจอดรถไซเรนประจำในพื้นที่ต่างๆ

   
     ส่วนในช่วงเดือนเมษายน 2561 ที่ผ่านมา จังหวัดพัทลุงมีผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนน จำนวน 5 ราย ซึ่งผู้เสียชีวิตส่วนใหญ่ ใช้รถจักรยายนต์เป็นยานพาหนะ.
.....................................
ขอบคุณภาพ-ข่าว แสงอรุณ-ศิริขวัญ

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น