จำนวนผู้เข้าชม

วันพุธที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2561

พล.ท.วิโรจน์ วิจิตรโท ผบ.นรด.และคณะตรวจความก้าวหน้าการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารบ้านพักกำลังพล,มอบเครื่องอุปโภค-บริโภคให้กับครอบครัว ร้อย อวบ.ที่3
 พล.ท.วิโรจน์ วิจิตรโท ผบ.นรด.และคณะตรวจความก้าวหน้าการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารบ้านพักกำลังพล,มอบเครื่องอุปโภค-บริโภคให้กับครอบครัว ร้อย อวบ.ที่3          พล.ท.วิโรจน์ วิจิตรโท ผบ.นรด.และคณะตรวจความก้าวหน้าการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารบ้านพักกำลังพล,มอบเครื่องอุปโภค-บริโภคให้กับครอบครัว ร้อย อวบ.ที่3,ตรวจเยี่ยมและติดตามการเลี้ยงโค-กระบือ จำนวน9ตัว

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น