จำนวนผู้เข้าชม

วันพุธที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2561

พล.ท.วิโรจน์ วิจิตรโท ผบ.นรด. ตรวจการรับสมัครและรายงานตัวเข้ารับการฝึกวิชาทหาร ประจำปีการศึกษา2561ของ นฝ.นศท.มทบ.17


พล.ท.วิโรจน์ วิจิตรโท ผบ.นรด.  ตรวจการรับสมัครและรายงานตัวเข้ารับการฝึกวิชาทหาร ประจำปีการศึกษา2561ของ นฝ.นศท.มทบ.17


          
    พล.ท.วืโรจน์ วิจิตรโท ผบ.นรด.  ตรวจการรับสมัครและรายงานตัวเข้ารับการฝึกวิชาทหาร ประจำปีการศึกษา2561ของ นฝ.นศท.มทบ.17 กาญจนบุรี

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น