จำนวนผู้เข้าชม

วันพุธที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2561

พัทลุง จัดแถลงข่าวแสดงความพร้อมการจัดงานเทศกาลล่องเรือแลนกทะเลน้อย ประจำปี 2561 ระหว่างวันที่ 23 – 28 พฤษภาคม 2561 นี้ (ชมคลิป)


พัทลุง จัดแถลงข่าวแสดงความพร้อมการจัดงานเทศกาลล่องเรือแลนกทะเลน้อย ประจำปี 2561 ระหว่างวันที่ 23 – 28 พฤษภาคม 2561 นี้ (ชมคลิป)         ที่บริเวณศาลากลางน้ำ หน้าพระตำหนักทะเลน้อย นายกู้เกียรติ  วงศ์กระพันธุ์  ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง พร้อมด้วยนายพงศ์เทพ  ประทุมสุวรรณ  นายอำเภอควนขนุน  นายศุภศักดิ์  ศรีหมาน รักษาการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพัทลุง นายชาย  สุวรรณชาติ  หัวหน้าเขตห้ามล่าสัตว์ป่าทะเลน้อยจังหวัดพัทลุง  พ.ต.อ.ศักด์  สีหมัด ผู้กำกับการตำรวจภูธรตำบลทะเลน้อย นายคณนาถ  หมื่นหนู  นายกเทศมนตรีตำบลทะเลน้อย  และนายพิชิต  ขันติพันธุ์   นายกเทศมนตรีตำบลพนางตุง

        ได้ร่วมกันจัดแถลงข่าวการจัดงานล่องเรือแลนกประจำปี 2561 ของอำเภอควนขนุนจังหวัดพัทลุง เพื่อประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวทะเลน้อย  สถานที่ท่องเที่ยวสำคัญของจังหวัดพัทลุง ให้เป็นที่รู้จักของนักท่องเที่ยวทั่วประเทศ


        ทั้งนี้งานเทศกาลล่องเรือแลนกทะเลน้อย ประจำปี 2561  กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 23 – 29 พฤษภาคม 2561     บริเวณเขตห้ามล่าสัตว์ป่าทะเลน้อย  ตำบลพนางตุง  อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง  ประกอบด้วยกิจกรรมต่าง ๆ อาทิ กิจกรรมล่องเรือชมบัวชมนก  การจำหน่ายสินค้าหัตถกรรม สินค้าโอท็อป  อาหารท้องถิ่น  ชมการแสดงบนเวที  วงดนตรี  ศิลปินพื้นบ้าน  การปั่นจักรยานชมทัศนียภาพและวิถีชีวิตของชาวทะเลน้อย  รวมทั้งการแสดงของเยาวชนและกลุ่มแม่บ้าน  เป็นต้น

         ทั้งนี้ทะเลน้อย เป็นส่วนหนึ่งของลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลาตอนบน มีพื้นที่น้ำราว 17,500 ไร่ เป็นแหล่งรองรับน้ำจากเทือกเขาบรรทัด และ พรุควนเคร็ง จังหวัดนครีศรีธรรมราช มีน้ำจืดสนิทตลอดปี อุดมด้วยพืชพรรณ  สัตว์น้ำ และสัตว์ป่านานาชนิด  โดยเฉพาะนกซึ่งมีถึง 187 ชนิด  ทั้งที่เป็นนกประจำถิ่น และนกอพยพที่มารองรังวางไข่ เลี้ยงลูกวัยอ่อน ก่อนจะอพยพกลับ  เมื่อลูกนกมีความแข็งแรงเพียงพอแล้ว 

          ส่วนชาวทะเลน้อย  ส่วนใหญ่จะทำอาชีพประมงพื้นบ้าน หาปลาในทะเลน้อย  ทำหัตถกรรมสานเสื่อกระจูด และเลี้ยงปศุสัตว์  เลี้ยงควาย  ซึ่งความที่ทะเลน้อยมีความสามารถในการปรับตัวเข้ากับภูมิประเทศได้เป็นอย่างดี สามารถดำน้ำลงไปกินหญ้าใต้น้ำได้ เป็นที่รู้จักกันในนามควายน้ำ เป็นที่ชื่นชอบของนักท่องเที่ยวเป็นอย่างมาก  นอกจากนี้ จากความหลากหลายทางชีวภาพดังกล่าว ทำให้พรุควนขี้เสียน ซึ่งอยู่ในพื้นที่ทะเลน้อย ได้รับการประกาศให้เป็นพื้นที่ชุ่มน้ำโลกแห่งแรกของไทย และเป็นพื้นที่ชุมน้ำโลกในลำดับที่ 110 ของโลกเมื่อปี 2543

          ทั้งนี้ระหว่างเดือนมกราคม ถึงเดือนพฤษภาคมของทุกปี เป็นช่วงที่มี นก อพยพเข้ามาทำรังจำนวนมาก  ประกอบกับบัวแดงในทะเลน้อยจะออกดอกบานเต็มท้องน้ำ   จึงเป็นฤดูกาลที่เหมาะสำหรับการล่องเรือชมนก ชมดอกบัวเป็นอย่างยิ่ง  และเวลาที่เหมาะสมในการล่องเรือคือเวลาประมาณ 7.00 น.เนื่องจากจะมีนกออกมาหากินอย่างชุกชุม และมีแสงแดดเหมาะกับการถ่ายภาพได้อย่างสวยงาม

         สำหรับนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาเที่ยวที่ทะเลน้อยแล้ว  ยังสามารถเดินทางไปท่องเที่ยวสถานที่ท่องเที่ยวในพื้นที่ใกล้เคียงได้อีกมากมาย  เช่น สำนักสรรพยาบรรพตวัดเขาอ้อ  ตลาดต้องชม ตลาดใต้โหนด และตลาดป่าไผ่ ซึ่งเป็นตลาดวิถีชุมชน  ศูนย์เรียนรู้นาโปแก และถนนสายอาหารของอำเภอควนขนุน   


          หรือสถานที่ท่องเที่ยวใกล้เคียง เช่น  อุทยาแห่งชาติเขาปู่ เขาย่า อำเภอศรีบรรพต  ล่องแก่งหนานมดแดงที่อำเภอป่าพะยอม ชมทัศนียภาพบนสะพานยกระดับที่ยาวที่สุดในประเทศไทย หรือสะพานไสกลิ้ง ชมพระอาทิตย์ขึ้นในหมู่ยอยักษ์แสงแรกของจังหวัดพัทลุงที่บ้านปากประ   หรือจะเลยไปอาบน้ำร้อน หรือชมถ้ำน้ำเย็นที่อำเภอเขาชัยสน ก็ไม่ไกลมากนัก

ขอบคุณพัทลุง-แสงอรุณ-ศิริขวัญ

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น