จำนวนผู้เข้าชม

วันอาทิตย์ที่ 8 เมษายน พ.ศ. 2561

ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล ชื่นชม 'คุณศิริพร จงศิริ' (คุณเอ๋) ในความมุ่งมั่นของท่านในทุกๆ ช่องทาง ที่จะให้ผู้ติดตามรับชมรายการ 'คืนคุณให้แผ่นดินม.ล.ปนัดดา ดิศกุล ชื่นชม 'คุณศิริพร จงศิริ' (คุณเอ๋) ในความมุ่งมั่นของท่านในทุกๆ ช่องทาง ที่จะให้ผู้ติดตามรับชมรายการ 'คืนคุณให้แผ่นดิน

         ผ
มขอแสดงความชื่นชม 'คุณศิริพร จงศิริ' (คุณเอ๋) ในความมุ่งมั่นของท่านในทุกๆ ช่องทาง ที่จะให้ผู้ติดตามรับชมรายการ 'คืนคุณให้แผ่นดิน' ได้รับทั้งสาระความรู้ทางศิลปวัฒนธรรม เอกลักษณ์ของชาติ การศึกษา ความบันเทิง

           อันก่อให้เกิดความรักความภาคภูมิใจในชาติ เพื่อที่ใครก็ตาม หากขาดความรู้ความเข้าใจในสาระความรู้อันเกี่ยวกับความเป็นชาติ รายการของคุณเอ๋จะช่วยเติมเต็มความรู้ความเข้าใจนั้นให้เกิดขึ้นได้อย่างครบถ้วน ความซื่อสัตย์สุจริต ความเพียร ความรู้รักสามัคคี ความเป็นสุภาพชน ล้วนเป็นสาระประโยชน์ที่มอบให้กับผู้รับชมเสมอมา

         ผมใคร่ขอแสดงความชื่นชมยินดีในศักยภาพของรายการ 'คืนคุณให้แผ่นดิน' ขอให้ท่านได้มีความมุ่งมั่นต่อไป ดั่งเช่นที่ท่านบำเพ็ญอยู่อย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นคำตอบให้กับผู้มีความรักชาติบ้านเมือง เป็นรายการที่เรียกว่าเป็น 'การเพิ่มพูนการเรียนรู้ที่ยั่งยืน' เพื่อช่วยกันเสริมช่วยกันสร้างความร่มเย็นเป็นสุขแก่ชาติบ้านเมืองไทยของเราสืบไป

ขอบพระคุณท่านครับ
ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล  กรุงเทพฯ

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น