จำนวนผู้เข้าชม

วันอาทิตย์ที่ 8 เมษายน พ.ศ. 2561

อย่าพลาดชม!รายการคืนคุณให้แผ่นดิน ออกอากาศวันศุกร์ที่ ๖ เมษายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๘.๐๐ น.ที่ผ่านมา แพร่ภาพออกอากาศโครงการยกย่องและสรรค์สร้างผู้บริหารที่ดี และเป็นแบบตัวอย่าง ขับเคลื่อนเพื่อความเข็มแข็งของประเทศ ผู้บริหารแห่งปี CEO THAILAND AWARDS 2018 ครั้งที่ ๘มล.ปนัดดา ดิศกุลผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำนายกรัฐมนตรี ปฎิบัติราชการกระทรวงยุติธรรม ประธานพิธีมอบรางวัล


อย่าพลาดชม!รายการคืนคุณให้แผ่นดิน ออกอากาศวันศุกร์ที่ ๖ เมษายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๘.๐๐ น.ที่ผ่านมา   แพร่ภาพออกอากาศโครงการยกย่องและสรรค์สร้างผู้บริหารที่ดี และเป็นแบบตัวอย่าง ขับเคลื่อนเพื่อความเข็มแข็งของประเทศ        ผู้บริหารแห่งปี      CEO THAILAND AWARDS 2018 ครั้งที่ ๘มล.ปนัดดา ดิศกุลผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำนายกรัฐมนตรี ปฎิบัติราชการกระทรวงยุติธรรม  ประธานพิธีมอบรางวัล


รายการคืนคุณให้แผ่นดิน สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก
แพร่ภาพออกอากาศโครงการยกย่องและสรรค์สร้างผู้บริหารที่ดี และเป็นแบบตัวอย่าง ขับเคลื่อนเพื่อความเข็มแข็งของประเทศ        ผู้บริหารแห่งปี      CEO THAILAND AWARDS 2018 ครั้งที่ ๘


     มล.ปนัดดา ดิศกุลผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำนายกรัฐมนตรี ปฎิบัติราชการกระทรวงยุติธรรม  ประธานพิธีมอบรางวัล
พร้อมคำพูดของมล.ปนัดดา ดิศกุล ฝากถึงทุกท่านและผู้ชมทางบ้านอย่าพลาดชม ทุกคำพูดจากส่วนลึกก้นหัวใจของหม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล
มอบให้ผู้ได้รับรางวัล CEO THAILAND AWARDS 2018 และผู้ชมทางบ้าน ครั้งนี้ด้วยผ่านรายการคืนคุณให้แผ่นดิน ททบ.5


     คุณสุรีย์พร ดวงทองคุณภูวฤทธิ์ พุ่มพวง    พิธีกรดำเนินรายการ


  อย่าพลาดชมรายการคืนคุณให้แผ่นดิน ออกอากาศวันศุกร์ที่ ๖ เมษายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๘.๐๐ น. ( หลังเคารพธงชาติ ) สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกCr. ศิริพร จงศิริ ผู้อำนวยการใหญ่ผลิตรายการคืนคุณให้แผ่นดิน สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก
0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น