จำนวนผู้เข้าชม

วันอาทิตย์ที่ 8 เมษายน พ.ศ. 2561

โครงการต้นกล้าพันธุ์ดีสร้างวิถีประชาธิปไตย สร้างแกนนำนักเรียนมัธยมปลายในกระบี่ ร่วมกันพัฒนาประเทศภายใต้การปกครองระบอบประชาธิปไตย (ชมคลิป)


โครงการต้นกล้าพันธุ์ดีสร้างวิถีประชาธิปไตย สร้างแกนนำนักเรียนมัธยมปลายในกระบี่ ร่วมกันพัฒนาประเทศภายใต้การปกครองระบอบประชาธิปไตย (ชมคลิป)

          ที่ห้องประชุมโรงเรียนคลองท่อมราษฎร์รังสรรค์ อ.คลองท่อม จ.กระบี่ นางสาวพิมพ์รภี  พันธุ์วิชาติกุล ร่วมกับมูลนิธิฟรีดีชเนาแมน Fnf Thailand จัดโครงการต้นกล้าพันธุ์ดีสร้างวิถีประชาธิปไตย โดยมีนักเรียนนักศึกษาเข้าร่วมกว่า 200 คน ซึ่งในการจัดโครงการเริ่มต้นที่ โรงเรียนมัธยมศึกษาในเขตอำเภอลำทับ คลองท่อม เกาะลันตา อบรมนักเรียนในจังหวัดกระบี่กว่า 1,500 คน

           เพื่อสร้างแกนนำนักเรียนมัธยมปลายในกระบี่ เป็น play coach หรือแกนนำเล่นเกมส์กระดานแบบจำลองเมืองประชาธิปไตย สร้างองค์ความรู้เรื่องผู้นำ ประชาชน และเมืองที่พึ่งประสงค์ และความสัมพันธ์และหน้าที่ของรัฐกับประชาชนที่ต้องร่วมกันพัฒนาประเทศภายใต้การปกครองระบอบประชาธิปไตย


             โดยโครงการนี้จะสร้างความเชื่อมั่นให้แก่เด็กเด็กที่ไม่สนใจเมืองที่มีการเลือกตั้ง แต่อยากได้เมืองที่มีเสรีภาพและเมืองที่ประชาชนมีส่วนร่วม เด็กหลายคนชอบผู้นำที่ใช้อำนาจเด็ดขาด และอีกหลายผู้นำที่ให้ประชาชนมีส่วนรวม ซึ่งคำว่า ประชาธิปไตย ยังใหม่มากสำหรับเด็กที่เรื่องการเมืองในระบอบประชาธิปไตยถูกพักไปกว่าหกปี

   
         นางสาวพิมพ์รพี พันธุ์วิชาติกุล  เปิดเผยว่า โครงการต้นกล้าพันธุ์ดีตามวิถีประชาธิปไตย ซึ่งจะช่วยกันรณรงค์เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับเด็ก ในเรื่องของประชาธิปไตย ผ่านเกมกระดานแบบจำลองเมืองประชาธิปไตย

            ซึ่งในวันนี้เด็กเข้าใจแล้วว่าอำนาจอธิปไตย เป็นอำนาจของประชาชน การเลือกตั้งเป็นในเบิกทางสู่ระบอบประชาธิปไตย แต่ความโปร่งใสตรวจสอบได้ การฟังเสียงข้างมากโดยไม่ละเลยเสียงข้างน้อย หลักนิติธรรม และสังคมที่เปิดกว้างในการมีส่วนร่วม เป็นองค์ประกอบที่สำคัญของระบอบประชาธิปไตยเช่นกัน

ขอบคุณข้อมูลข่าว / ภาพ มโนธรรม ใจหาญ

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น