โฆษณา

จำนวนผู้เข้าชม

วิเคราะห์ เจาะลึก มุมมองการเมือง พบกับนายหัวไทรนักข่าวหัวเห็ด จาก ปลายด้ามขวานชายแดนใต้

วันพุธที่ 18 เมษายน พ.ศ. 2561

ผู้ว่าฯกระบี่ และคณะเข้าเยี่ยมผู้ป่วยสิทธิประกันสังคม ณ โรงพยาบาลกระบี่ เนื่องในวันสงกรานต์เพื่อให้ผู้ประกันตนมีความรู้สึกอบอุ่น และสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างผู้ประกันตนสถานพยาบาลและสำนักงานประกันสังคม(ชมคลิป)


ผู้ว่าฯกระบี่ และคณะเข้าเยี่ยมผู้ป่วยสิทธิประกันสังคม ณ โรงพยาบาลกระบี่ เนื่องในวันสงกรานต์เพื่อให้ผู้ประกันตนมีความรู้สึกอบอุ่น และสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างผู้ประกันตนสถานพยาบาลและสำนักงานประกันสังคม(ชมคลิป)


        วันนี้ 18 เมษายน 2561 ที่โรงพยาบาลกระบี่ อาคาร 45 ปีพันตำรวจโท หม่อมหลวง กิติบดี ประวิตร ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ พร้อมด้วยนางสาวธัญชนก ศรีนิล นักวิชาการแรงงานชำนาญการ(รักษาราชการแทน)ประกันสังคมจังหวัดกระบี่ เจ้าหน้าที่จากสำนักงานแรงงานจังหวัดกระบี่ สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดกระบี่ จัดหางานจังหวัดกระบี่ และสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดกระบี่เข้าเยี่ยมผู้ป่วย ที่มีสิทธิประกันสังคม จำนวน 2 รายเพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างผู้ประกันตน สถานพยาบาลและสำนักงานประกันสังคม พร้อมมอบกระเช้าของขวัญแก่ผู้ป่วย


         โดยได้เข้าเยี่ยมผู้ป่วยจำนวน 2 รายคือนางนันทวัน ด้วงเกลี้ยง เป็นผู้ป่วยจากการประสบอุบัติเหตุทางถนน มีอาการบาดเจ็บที่ขาและเป็นผู้ป่วยที่พักฟื้นหลังการผ่าตัด ส่วนนางสุจิราภัทร์ ต่างสี เป็นผู้ป่วยด้วยโรคเบาหวาน โดยมีอาการอักเสบที่ขา เข้ารับการรักษามาเป็นเวลา 2 วันแล้วปัจจุบันเป็นเจ้าหน้าที่ฝ่ายประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนตำบลไสไทย


            สำนักงานประกันสังคมจังหวัดกระบี่ได้ดำเนินการจัดทำโครงการประกันสังคมเยี่ยมผู้ประกันตนในสถานพยาบาลและผู้ทุพพลภาพประจำปี 2561 โดยการออกเยี่ยมผู้ป่วยประกันสังคม ณ สถานพยาบาลประกันสังคมในโอกาสสำคัญต่างๆและเยี่ยมผู้ประกันตนที่เป็นผู้ทุพพลภาพ ณ ที่พักอาศัย 

           โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ประกันตนมีความรู้สึกอบอุ่นใจ มีความรู้สึกที่ดีต่อระบบประกันสังคม พร้อมทั้งรับทราบปัญหาของผู้ประกันตน และพัฒนาการให้บริการด้านการรักษาพยาบาล และยังเป็นการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างผู้ประกันตน สถานพยาบาล และสำนักงานประกันสังคมอีกด้วย         สำหรับจังหวัดกระบี่มีรายชื่อผู้ป่วยสิทธิตามประกันสังคมโรงพยาบาลกระบี่เนื่องในวันสงกรานต์ 13 เมษายน 2561จำนวน 23 ราย

ขอบคุณ ข้อมูลภาพ/ข่าว/กระบี่
ณัฏฐพงษ์ ศรีปล้อง รายงาน

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น