จำนวนผู้เข้าชม

วันอาทิตย์ที่ 8 เมษายน พ.ศ. 2561

นพ.ยลชัย จงจิระศิริ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสิรินธร พร้อมด้วย นพ.อดิศร วิตตางกูร รองผู้อำนวยการโรงพยาบาล ฝ่ายการแพทย์ นางสาวพัชราภรณ์ กระบวนรัตน์ รองผู้อำนวยการโรงพยาบาล ฝ่ายบริหาร รับมอบเงินบริจาค นพ.ยลชัย จงจิระศิริ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสิรินธร พร้อมด้วย นพ.อดิศร วิตตางกูร รองผู้อำนวยการโรงพยาบาล ฝ่ายการแพทย์ นางสาวพัชราภรณ์ กระบวนรัตน์ รองผู้อำนวยการโรงพยาบาล ฝ่ายบริหาร รับมอบเงินบริจาค

เมื่อวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๓๐ น. น. นพ.ยลชัย จงจิระศิริ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสิรินธร พร้อมด้วย นพ.อดิศร วิตตางกูร รองผู้อำนวยการโรงพยาบาล ฝ่ายการแพทย์ นางสาวพัชราภรณ์ กระบวนรัตน์ รองผู้อำนวยการโรงพยาบาล ฝ่ายบริหาร รับมอบเงินบริจาค ดังนี้


      ๑. คุณสุนีย์ มีอยู่ บริจาคเงิน จำนวน ๒๐,๐๐๐ บาท (สองหมื่นบาทถ้วน) เพื่อสมทบทุนจัดซื้อเตียงผู้ป่วย
๒. คุณสิทธิ์ - คุณจำลอง ยันตรัตน์ บริจาคเงิน จำนวน ๒๐,๐๐๐ บาท (สองหมื่นบาทถ้วน) เพื่อสมทบทุนจัดซื้อเตียงผู้ป่วย
๓. คุณจตุรพร สิทธิโอฬารสกุล และ คุณณัฐชาธนดี ยันตรัตน์ บริจาคเงิน จำนวน ๒๐,๐๐๐ บาท (สองหมื่นบาทถ้วน) เพื่อสมทบทุนจัดซื้อเตียงผู้ป่วย

     ทั้งนี้ทางโรงพยาบาลสิรินธร มีแผนพัฒนาขยายบริการ และรองรับจำนวนผู้ป่วยที่เพิ่มมากขึ้น ทางโรงพยาบาลขอขอบคุณด้วยความยินดียิ่ง และขอให้ผู้บริจาค ตลอดจนครอบครัว ประสบแต่ความสุข ความเจริญ ทุกๆท่านด้วยเทอญ

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น