จำนวนผู้เข้าชม

วันอาทิตย์ที่ 8 เมษายน พ.ศ. 2561

ชมรมผู้สูงอายุรักษ์สุขภาพ โรงพยาบาลสิรินธร ได้จัดกิจกรรมรดน้ำดำหัวและขอพรผู้สูงอายุ ประจำปี ๒๕๖๑ โดยมี นพ.ยลชัย จงจิระศิริ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสิรินธร ให้เกียรติเป็นประธาน                       ชมรมผู้สูงอายุรักษ์สุขภาพ โรงพยาบาลสิรินธร ได้จัดกิจกรรมรดน้ำดำหัวและขอพรผู้สูงอายุ ประจำปี ๒๕๖๑ โดยมี นพ.ยลชัย จงจิระศิริ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสิรินธร ให้เกียรติเป็นประธาน 


   เมื่อวันที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๐๐ น. ชมรมผู้สูงอายุรักษ์สุขภาพ โรงพยาบาลสิรินธร ได้จัดกิจกรรมรดน้ำดำหัวและขอพรผู้สูงอายุ ประจำปี ๒๕๖๑ โดยมี นพ.ยลชัย จงจิระศิริ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสิรินธร ให้เกียรติเป็นประธานโดยมีผูบริหารโรงพยาบาล นพ.อดิศร วิตตางกูร รองผู้อำนวยการโรงพยาบาล ฝ่ายการแพทย์ นางสาวพัชราภรณ์ กระบวนรัตน์ รองผู้อำนวยการโรงพยาบาล ฝ่ายบริหาร เข้าร่วมกิจกรรม ดังกล่าว 

             
     โดยโรงพยาบาลสิรินธรได้ตระหนักถึงความสำคัญของวัฒนธรรมประเพณีสงกรานต์ไทย ซึ่งเป็นประเพณีที่ดีงาม สืบต่อกันมายาวนาน และเป็นการแสดงความกตัญญูต่อผู้สูงอายุ

                 พร้อมรับคำอวยพร เพื่อเป็นศิริมงคลต่อชีวิต บรรยากาศภายในงานเต็มไปด้วยความอบอุ่น ณ ชมรมผู้สุงอายุรักษ์สุขภาพ ชั้น ๑ อาคารวิทยาลัยพยาบาล โรงพยาบาลสิรินธร สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น