จำนวนผู้เข้าชม

วันอาทิตย์ที่ 8 เมษายน พ.ศ. 2561

นพ.ยลชัย จงจิระศิริ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสิรินธร พร้อมด้วย นพ.อดิศร วิตตางกูร รองผู้อำนวยการโรงพยาบาล ฝ่ายการแพทย์ นางสาวพัชราภรณ์ กระบวนรัตน์ รองผู้อำนวยการโรงพยาบาล ฝ่ายบริหาร พร้อมกลุ่มงานเวชศาสตร์ชุมชน ร่วมประชุมหารือประธานชุมชน ผู้แทนชุมชน เขตประเวศและเขตลาดกระบัง


นพ.ยลชัย จงจิระศิริ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสิรินธร พร้อมด้วย นพ.อดิศร วิตตางกูร รองผู้อำนวยการโรงพยาบาล ฝ่ายการแพทย์ นางสาวพัชราภรณ์ กระบวนรัตน์ รองผู้อำนวยการโรงพยาบาล ฝ่ายบริหาร พร้อมกลุ่มงานเวชศาสตร์ชุมชน ร่วมประชุมหารือประธานชุมชน ผู้แทนชุมชน เขตประเวศและเขตลาดกระบัง           เมื่อวันที่  ๒ เมษายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๐๐ น. นพ.ยลชัย จงจิระศิริ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสิรินธร พร้อมด้วย นพ.อดิศร วิตตางกูร รองผู้อำนวยการโรงพยาบาล ฝ่ายการแพทย์ นางสาวพัชราภรณ์ กระบวนรัตน์ รองผู้อำนวยการโรงพยาบาล ฝ่ายบริหาร พร้อมกลุ่มงานเวชศาสตร์ชุมชน ร่วมประชุมหารือประธานชุมชน ผู้แทนชุมชน เขตประเวศและเขตลาดกระบัง


            เพื่อร่วมกันกำหนดแนวทางพัฒนาการดูแลประชาชน ระหว่างโรงพยาบาลและชุมชน รวมทั้งขอความเห็นผู้แทนชุมชนถึงแผนการพัฒนาระบบโรงพยาบาลที่เป็นแหล่งกักเก็บน้ำด้านหลังโรงพยาบาลที่จะดำเนินการในอนาคต ณ ห้องประชุมคุณหญิงหรั่ง กันตารัติ ชั้น ๒ โรงพยาบาลสิิรินธร สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น