จำนวนผู้เข้าชม

วันพุธที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2561

ความรักหวงแหนภูมิใจในสิ่งที่บรรพบุรุษทำมา ต้องไม่ใช่การเขียนด้วยมือลบด้วยเท้า'

ความรักหวงแหนภูมิใจในสิ่งที่บรรพบุรุษทำมา ต้องไม่ใช่การเขียนด้วยมือลบด้วยเท้า'
เป็นครูพิเศษ ณ สถานพินิจฯ
อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.สระบุรี


'ความรักหวงแหนภูมิใจในสิ่งที่บรรพบุรุษทำมา ต้องไม่ใช่การเขียนด้วยมือลบด้วยเท้า'

"ก่อนอื่นผมขออัญเชิญพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 เพื่อยังความเป็นสิริมงคลแก่พี่น้องเพื่อนข้าราชการ บุคลากร สถานพินิจฯ และลูกหลานเยาวชนของสถานพินิจฯ ทุกคน ผมขอให้ลูกหลานทุกคนอ่านเสียงดังฟังชัดพร้อมกัน


"ถึงสูงศักดิ์อัครฐานสักปานไหน       
ถึงวิไลเลิศฟ้าสง่าศรี
ถึงเก่งกาจฉลาดกล้าปัญญาดี              
ถ้าไม่มีคุณธรรมก็ต่ำคน"

           ผมดีใจที่ลูกหลานสถานพินิจฯ ชื่นชอบละครบุพเพสันนิวาส ทุกแห่งที่ผมไปตรวจเยี่ยมก็พูดกันเช่นนี้ ซึ่งตามข้อเท็จจริงแล้ว ยุคเวลาแห่งกรุงศรีอยุธยาได้ถูกบันทึกไว้ในหน้าประวัติศาสตร์ว่าเป็นห้วงเวลาแห่งความมืดมน หวาดระแวง มีความขัดแย้ง แย่งชิงอำนาจ จนกระทั่งเกิดการเสียกรุงถึง 2 คราว ก็เป็นด้วยผู้คนและเหล่าข้าราชการเกิดความแตกแยกร้าวฉาน แต่ละครก็ได้ช่วยเสริมสร้างทัศนคติเท่าที่จะทำได้แก่ผู้ชมให้มีความสุขมีความเพลิดเพลินกับการบริโภค พูดจาไพเราะ

           ยึดถือคำมั่น มีความซื่อตรง ไม่ใช่ให้ความทุกข์ตรมหรือหมดกำลังใจแก่ผู้ชม ลูกหลานเยาวชนจะเห็นได้ว่า บ้านเมืองไทยแต่ครั้งอดีตได้ฝ่าฟันปัญหาอุปสรรคต่างๆ มามากด้วยความยากลำบาก ประวัติศาสตร์ที่ลูกหลานหมั่นขวนขวายค้นคว้าศึกษากันต่อจากการชมละครที่จบลง ย่อมทำให้เราอยากเรียนรู้ และมีความรักหวงแหนชาติ รู้ถึงที่มาของตัวเราเองและความเป็นชนชาติไทย

           สิ่งนี้จะทำให้เราคนไทยมีความเคารพเกรงใจต่อกัน มีคุณธรรม ไม่เอารัดเอาเปรียบกัน ไม่ขัดแย้งกัน ซึ่งเป็นสิ่งที่ใครๆ ก็อยากจะแลเห็นเกิดขึ้น ต้องไม่ให้คุณความดีที่ถูกสั่งสมมาโดยบรรพบุรุษ กลับกลายเป็นการเขียนด้วยมือลบด้วยเท้า"
/ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล
อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.สระบุรี
24 เม.ย.61


       เมื่อบ่ายวันนี้ (24 เม.ย.61) เวลา 13.30 น. ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำนายกรัฐมนตรี ตรวจเยี่ยมและพบปะสนทนากับผู้บริหาร ครูอาจารย์ นักสังคมสงเคราะห์ ฝ่ายปกครอง และปฏิบัติหน้าที่ครูพิเศษ วิชา 'สังคมศึกษา : กำเนิดไทยและสังคมคุณธรรมตามรอยพระยุคลบาท' แก่ลูกหลานเยาวชนของสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสระบุรี ณ สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสระบุรี อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.สระบุรี

*เอกสารข่าว
สนง.ผช.รมต.ประจำ นรม.
ปฏิบัติราชการกระทรวงยุติธรรม
24 เม.ย.61

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น